Lyst på internasjonal erfaring?

Call for delegations

ELSA sender delegasjoner til:UN ECOSOC United Nations Economic and Social Council

UNCITRAL – UN Commission on International Trade Law

Assembly of State Parties of the International Criminal Court

Council of Europe – International Non Governmental Organisations (INGO)

WIPO – World Intellectual Property Organization

Hvordan kan DU bli delegat for ELSA?

Calls for delegations blir lagt ut på ELSA sin facebook-side og Miside, ca. 3 uker før søknadsfristen.
Søker må være medlem av ELSA (det er alle jusstudenter i Norge automatisk. I tillegg bør søkeren ha god kunnskap om arbeidet til organisasjonen som skal ha konferanse (f.eks. UN eller WTO), og en bakgrunn som aktiv i ELSA.

Delegatene utvelges av ELSA International. Søknadsskjemaer og nærmere info om konferansene og å være delegat finnes på www.elsa.org (under News section).

Hva skjer etter at du har blitt valgt som delegat?

Delegatene må være godt forberedt for konferansen, ved å ha gjort grundig research på konferansens tema og organisasjonens arbeidsområder og aktiviteter.

Etter konferansen skal hver delegat forberede en rapport om oppholdet, som publiseres av ELSA International. Delegaten kan også søke til ELSA Bergen om noe reisestøtte.

 

Har du flere spørsmål?

Send mail til vpsc@elsa.no.

 

Hvor kan du reise som delegat NÅ?

UNCITRAL

1. Working Group V: Insolvency Law, 42nd session, 26-30 November 2012, Vienna, Austria

2. Working Group VI: Security Interests, 22nd Session, 10-14 December 2012, Vienna, Austria

Deadline for applications: 5th of November 2012 (for both)

 

WIPO

3. Committee on Development and Intellectual Property (CDIP): 10th Session, 12 to 16 November 2012, Geneva, Switzerland

Deadline for applications: 20th of October 2012

4. Standing Committee on Copyright and Related Rights (CCRR): 25th Session, 19 to 23 November 2012, Geneva, Switzerland

Application deadline: 5th of November

 

INTA

5. INTA’s Advanced Anticounterfeiting Strategies Conference, 3rd to 4th December 2012, Istanbul, Turkey

Application Deadline: 5th of November 2012

 

HUMAN RIGHTS COUNCIL

6. Forum on Minority Issues on «Implementing the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities: Identifying positive practices and opportunities» – 5th Session, 27 to 28 November 2012, Geneva, Switzerland

7. First Annual Forum on Business and Human Rights, 4-5 December 2012, Geneva, Switzerland.

Application Deadline: 20th of October, 2012 (for both)