Resultatet fra konferansen om hatefulle ytringer på nett

I desember arrangerte ELSA Norge internajonal konferanse om hatefulle ytringer – 65 deltagere fra 20 europeiske land. Vi hade et mål om ikke bare å lytte på eksperter, men også å lage et konkret resultat gjennom en interaktiv workshop. Dokumentet vi ønsket å bli enige om var en veiledning for de som modererer hatefulle ytringer på nett. Utgangspunktet er at alle nettsider er ansvarlige for kommentarer osv fra deres brukere. I vår «Guideline» tar vi utgangspunkt i prinispper fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol og gir rettningslinjer på når en ytring ikke lenger er beskyttet av ytringsfriheten.

OHS_FB (1) copyLinker til materialet:

Guideline: http://files.elsa.org/AA/OHS_Guideline.pdf

For å gjøre teksten litt mer leservennlig lagde vi en plakat og en flyer med et
språk som er mindre juridisk.

Flyer: http://files.elsa.org/AA/OHS_Flyer.pdf

Plakat: http://files.elsa.org/AA/OHS_Poster.pdf