ELSA Norge har fått nye nettsider

Som et ledd i ELSA Norges fokus på å forbedre organisasjonens profil det siste året presenterer vi i dag ELSA Norges nye nettsider. Her finner du informasjon om ELSAs aktiviteter både nasjonalt og internasjonalt, og om hvordan du kan bli aktiv i organisasjonen ved ditt juridiske fakultet. For mer informasjon om de enkelte lokalgruppene gå inn på deres nettsider via menyen øverst på nettsiden.