ELSA Norge søker Director for Alumni

En Alumni er en som har fortid som et aktivt ELSA-medlem, og kan med sin erfaring utgjøre en stor ressurs for nettverket.

ELSA Norge trenger derfor en person som kan innhente informasjon om hvem som har vært aktive før, utvikle ELSA Norges Alumni-register  og opprettholde kontakt med alumniene.

Som director for landsstyret vil du bli en del av et stort nettverk ved at en får mulighet til å delta på ulike arrangement både nasjonalt og internasjonalt. Videre vil du også jobbe tett opp mot administrasjonen, særlig generalsekretær som vil bistå og gi oppfølging underveis.

Send mail til secgen@elsa.no dersom du har spørsmål eller ønsker å søke på stillingen.

Søknadsfristen er søndag 1. September.