Personvernerklæring for ELSA Norge Alumni Network

ELSA Norge behandler personopplysninger om deg i forbindelse med ELSA Norge Alumni Network. Ytterligere informasjon om dette samt dine rettigheter finner du under.  

ELSA Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Du kan kontakte oss på følgende måte: 

Karl Johans gt. 47,

0162 Oslo

directorgdpr@no.elsa.org

1. Formål 

ELSA Norge Alumni Network bruker dine personopplysninger for å gi tidligere medlemmer (“den registrerte”)  mulighet til å dra nytte av ELSA-nettverket. Formålet med innsamlingen av personopplysninger er at den registrerte skal kunne opprettholde kontakt med ELSA Norge. Innsamlede opplysninger er nødvendig for å kunne kontakte deg om f.eks: 

 • Invitasjon til yrkesrelevante eller sosiale arrangementer organisert av ELSA Norge eller et av våre lokallag.
 • Forespørsel om samarbeid, der ELSA Norge kan invitere deg til å holde eller delta i intervjuer, konferanser, komiteer og lignende. 
 • E-post eller Facebook-innlegg med informasjon om ELSA Norge og lokalgruppenes aktivitet. 

2. Det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger 

Etter personvernforordningen artikkel 6 (1) (f) kan personopplysninger behandles dersom det er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige […], med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger”. 

Målet er å utvikle ELSA Norge og dens undergrupper som organisasjon gjennom å etablere et alumni-nettverk. Behandlingen er nødvendig for å oppnå formålet, da det ikke kan oppnås ved mindre inngripende tiltak. Å skulle samle inn enkeltpersoners personopplysninger og lagre dem separat ville pålagt behandlingsansvarlig  en unødig stor byrde. 

Videre behandler ELSA Norge ingen særlige personopplysninger jf. forordningen artikkel 9, og personopplysningene deles ikke med andre aktører eller organisasjoner. Alle medlemmer må selv registrere seg for å bli medlem av nettverket, og en bestemmer følgelig selv om en ønsker å oppgi disse personopplysningene. 

Samlet sett veier de fordelene den registrerte får ved å bli medlem av ELSA Norge Alumni Network opp for de ulempene det er å måtte oppgi de konkrete personopplysningene.   

3. Hvilke personopplysninger behandles, og hvor lenge oppbevares de? 

 • Fullt navn 
 • E-post
 • Hvilke område du jobbet under i ELSA
 • Hvilken stilling du hadde i ELSA 
 • Hvilken gruppe du tilhørte i ELSA (ELSA Norge, ELSA Bergen, ELSA Oslo eller ELSA Tromsø). 
 • En beskrivelse av ditt verv
 • Hvilken periode du var aktiv i ELSA 

Personopplysningene lagres til du melder deg ut som medlem av ELSA Norge Alumni Network. Du kan melde deg ut ved å sende e-post til directorgdpr@no.elsa.org. Da vil dine personopplysninger også bli slettet. 

Hva brukes opplysningene til: 

ELSA Norge Alumni Network er kun åpent for dem som har vært medlem av ELSA Norge og underordnede lokalgrupper. Vi samler inn hvilken stilling du hadde og hvilken gruppe du tilhørte for å kunne bekrefte at du har vært medlem av organisasjonen.  

 • E-post og fullt navn brukes til å identifisere og kontakte den registrerte i forbindelse med informasjon om ELSA Norge og lokallagene, arrangementer og samarbeidsforespørsler. 
 • Fullt navn brukes også for å legge den registrerte til Facebook-gruppen for ELSA Norge Alumni Network, forutsatt at en har krysset av for dette i påmeldingskjema. 
 • Øvrig informasjon brukes til å verifisere at den registrerte har vært et faktisk medlem av ELSA Norge eller et av lokallagene. Det brukes også til å skreddersy den informasjonen den registrerte får som medlem av ELSA Norge Alumni Network. 

Hvordan lagres opplysningene i våre systemer?

ELSA Norge sine nettsider er basert på WordPress. Personopplysningene som blir innsamlet når du bruker påmeldingsskjemaet lagres ved hjelp av pluginen “Formidable”. 

Webcookies

Nettsiden elsa.no samler inn informasjonskapsler (cookies). Disse er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettsiden. ELSA Norge bruker ikke informasjonskapsler til å generere statistikk, og vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som person. 

Fordi påmeldingsskjemaet til ELSA Norge Alumni Network befinner seg på elsa.no, lagres informasjonskapslene når du melder deg opp via skjemaet. Informasjonskapslene brukes ikke som del av de innsamlede personopplysningene til ELSA Norge Alumni Network.   

Innsyn eller retting

Du har rett til innsyn i de personopplysningene som er registrert om deg. Kontakt oss på directorgdpr@no.elsa.org for å få disse utlevert.   

Du kan selv endre personopplysningene dine ved å sende inn nytt skjema. Om du ikke har mulighet til å gjøre dette kan du kontakte oss på directorgdpr@no.elsa.org  og gi beskjed om hvilke personopplysninger du vil ha rettet.  

Sletting

Du kan når som helst kreve å få opplysningene dine slettet fra våre registre. Ta kontakt med oss på directorgdpr@no.elsa.org for å gjøre dette.    

Kontaktpersoner

Henvendelser relatert til ELSA Norge Alumni Network rettes til: 

Director for Alumni – (directoralumni@no.elsa.org

Henvendelser relatert til personvern ifbm. ELSA Norge Alumni Network rettes til: 

Director for GDPR – (directorgdpr@no.elsa.org

Øvrige henvendelser rettes til: 

Secretary General ELSA Norge – (secgen@no.elsa.org