ELSA Tromsø arrangerer årlig en konkurranse i prosedyreteknikk. Konkurransen utløper seg som en fiktiv rettssak hvor deltakerne utfordres i å løse faglig relevante problemstillinger foran et panel kyndige jurister.

To lag møtes hver runde som henholdsvis saksøker og saksøkte. Lagene består av 1-3 studenter. De prosederer i 20 minutter hver, med utgangspunkt i en på forhånd forberedt oppgave.

Det avholdes tre runder, hvor de beste går videre fra hver runde. Vinnerlaget representerer endelig fakultetet i den nasjonale prosedyrekonkurransen. Her konkurrerer vinnerlagene fra de juridiske fakultet i Oslo, Bergen og Tromsø mot hverandre.

Under forberedelsene får hvert lag tildelt en kompetent veileder som følger dem personlig gjennom konkurransens løp. Som regel vil veilederne være frivillige jurister fra lokale advokatkontorer og næringsliv.

Prosedyrekonkurransen gir deltakerne en unik mulighet til å utvikle seg faglig, danne nettverk og anskaffe relevante erfaringer.

 

Ta kontakt med Director for prosedyrekonkurransen Bendik Midtkandal dersom du har noen spørsmål.

Vinnerne av Prosedyrekonkurransen 2016: Robert Hov Grønbech, Bendik Midtkandal og Elias Undersåker Enga