Velkommen til ELSA Tromsø sin nettside!

The European Law Students’ Association Tromsø er én av tre lokalgrupper i ELSA Norge. ELSA har 43 nasjonalgrupper i Europa, og er verdens største uavhengige internasjonale organisasjonen for jusstudenter med ca 40 000 medlemmer fra 300 ulike studiesteder. ELSA Norge har tre lokalgrupper ved de juridiske fakultetene i Bergen, Oslo og Tromsø.

Lokalgruppen ELSA Tromsø ble stiftet i 1998,og har over 500 medlemmer ved Det juridiske fakultet UiT, Norges arktiske universitet. Alle studentene på fakultetet er automatisk medlem i ELSA. Medlemsskapet innebærer at du har muligheten til å benytte deg av alle de faglige og sosiale aktivitetene ELSA har å tilby både ved eget fakultet, nasjonalt og internasjonalt.

Dersom du syntes dette høres spennende ut, så er det bare å følge med på fakultetet i løpet av året. Vi kommer til å markedsføre alle arrangementene våre, og du er hjertelig velkommen til å delta.

For mer informasjon om ELSA Tromsø, lik vår side på facebook: https://www.facebook.com/elsatromsoe 

Styret 2023/2024