ELSA Tromsøs Forhandlingskonkurranse arrangeres vårsemesteret 2019.

Forhandlingskonkurransen ble for første gang arrangert ved det juridiske fakultetet i Tromsø våren 2015.

Et fåtall av juridiske konflikter ender i retten, og som en følge av dette er forhandlinger en dominerende del av hverdagen som jurist eller advokat. Muligheten for å opparbeide seg egenskaper og erfaring innenfor forhandlingsteknikk eksisterer i alt for liten grad i studieløpet. Det er derfor et behov for forhandlingsfokus.

ELSA Tromsø ønsker å legge til rette for at studenter ved Det juridiske fakultetet i Tromsø skal få tilegne seg erfaring og utvikle kompetanse innen forhandlingsteknikk gjennom en forhandlingskonkurranse.

Hva går en forhandlingrunde ut på?

I Forhandlingskonkurransen er det ikke den juridiske kompetansen som er avgjørende for å gjøre det godt – det er evnen til å forhandle.

Forhandlingskonkurransen går over tre runder og begynner med åtte lag bestående av to personer på hvert lag. To og to lag møtes og forhandler seg fram til en avtale. For hver runde skal lagene representere to ulike parter av en tvist. De blir tildelt et dokument med felles informasjon, og et med konfidensiell informasjon tilhørende sin part. Dermed vil det i løpet av konkurransen kunne komme frem opplysninger som er uventede, noe som vil utfordre deltakernes evne til å tenke raskt i en forhandlingssituasjon.

Dette oppsettet krever at studentene må jobbe kreativt, praktisk og kritisk.

Alle lag får tildelt en kompetent veileder under forberedelsene. Hver runde består av før-forhandling, hvor lagene presenterer sine strategier for dommerne, hver for seg. Deretter blir det 60 minutter åpen forhandling. Det vil være mulighet for å trekke seg tilbake for interne diskusjoner underveis i forhandlingene, etter avtale med motpart. Dommerne trekker seg tilbake og vurderer lagene, før de tildeler dem poeng etter ulike kriterier. De gir så lagene tilbakemelding i 10-15 minutter hver, men uten å nevne hvilken poengsum de har fått eller hvilket lag som har vunnet runden.

De fire beste lagene går videre til andre runde, og vinnerne av forhandlingene i andre runde går videre til finalerunden i den regionale konkurransen.

ELSAs nasjonale og internasjonale forhandlingskonkurranse 

Vinnerlagene fra Tromsø, Bergen og Oslo møtes til ELSAs Nasjonale Forhandlingskonkurranse (ENF).

Den nasjonale konkurransen skal bære preg av den internasjonale konkurransen. Dette innebærer at konkurransen vil foregå på engelsk, og at bedømmelseskriteriene er like som de internasjonale i den internasjonale runden. For å gi en tverrfaglig vurdering, vil dommerpanelet bestå av både jurister, næringsdrivende og politikere.

Vinnerlaget av ENF vil få anledning til å delta i den internasjonale konkurransen The International Negotiation Competition (INC). INC setter fokus på forhandlingsteknikk i forbindelse med internasjonale transaksjoner og tvister.

ELSA Tromsøs mål er å forbedre og videreutvikle Forhandlingskonkurransen. Konkurransen gir deltakerne en unik mulighet til å utvikle forhandlingsteknikk, danne nettverk og tilegne seg relevant erfaring.

Ta gjerne kontakt med Director for Forhandlingskonkurransen, Adele Meidell, for mer informasjon eller ved spørsmål.

Vinnerlaget i ELSA Tromsøs Regionale Forhandlingskonkurranse 2018