Forhandlingskonkurransen 2024

Det er kun et fåtall av juridiske konflikter som ender i retten, og forhandlinger er en del av hverdagen til jurister. I Forhandlingskonkurransen vil ikke deltakerne prøves i juridisk metode, men i forhandlingsteknikk.

Konkurransen gir dermed en god mulighet til å øve seg på en yrkesrelevant situasjon, som i liten grad ellers er tilgjengelig i løpet av studiet.

Det innebærer dessuten at studenter stiller med like utgangspunkt på tvers av avdelingene.

Konkurransens gang:

Forhandlingskonkurransen er en konkurranse i forhandlingsteknikk der to og to lag møter hverandre, for å forhandle frem en avtale. Konkurransen har tre runder, kvartfinale, semifinale og finale. For hver runde av konkurransen vil lagene som møtes representere en part i en tvist. De to første rundene holdes bak lukkede dører, altså uten publikum, og med publikum i finalerunden.

I forkant av forhandlingene får lagene tildelt et dokument med felles informasjon, og et dokument med konfidensiell informasjon for sin part. Dermed vil det kunne komme frem uventede opplysninger under forhandlingsrunden, som vil utfordre deltakernes evne til å tenke raskt i forhandlingssituasjon.

Alle deltakende lag får en veileder under forberedelsene til konkurransen.

Hver runde består av før-forhandling, hvor lagene representerer sine strategier for dommerne. Deretter er det 60 minutter åpen forhandling. Lagene har mulighet til å trekke seg tilbake for interne diskusjoner underveis i forhandlingene, etter avtale med motpart.

Etter forhandlingene trekker dommerne seg tilbake for å vurdere lagene, og tildeler dem poeng etter ulike kriterier. Etter at dommerne har vurdert lagene, gir de hvert lag en tilbakemelding i 10-15 minutter. Under tilbakemeldingen får ikke lagene vite hvilken poengsum de eller motstanderne har fått.

Etter at alle lagene har forhandlet, vil vinnerne avsløres. De fire beste lagene fra første runde går videre til andre runde, og vinnerne av forhandlingene i andre runde går videre til finalerunden. Laget som vinner finalen av den lokale forhandlingskonkurransen går videre til å delta i den nasjonale konkurransen.

Veien videre

I tillegg til erfaring, premier, heder og ære, er også ELSA forbindelser i internasjonal sammenheng en god grunn til deltakelse. Vinnerlaget av den nasjonale konkurransen får anledning til å delta i den internasjonale konkurransen, The international Negotiation Competition (INC). INC setter fokus på forhandlingsteknikk i forbindelse med internasjonale transaksjoner og tvister. Vinnerne av den nasjonale konkurransen får mulighet til å reise til spennende steder. I 2019 ble for eksempel INC avholdt i Tokyo. I 2022 vil INC bli holdt i Athen, Hellas dersom det ikke er reiserestriksjoner.

Ta gjerne kontakt med Director for Forhandlingskonkurransen, Sandra Rosenhaug, for mer informasjon eller ved spørsmål.

Vinnerlaget i ELSA Tromsøs Regionale Forhandlingskonkurranse 2018