Forhandlingskonkurransen 2021

Forhandlingskonkurransen begynner i starten av vår-semesteret, og varer over tre runder. Konkurransen innebærer at to og to lag møter hverandre, for å forhandle frem en avtale. For hver runde av konkurransen vil lagene som møtes representere en part i en tvist.

I forkant av forhandlingene får lagene tildelt et dokument med felles informasjon, og et dokument med konfidensiell informasjon for sin part. Dermed vil det kunne komme frem uventede opplysninger under forhandlingsrunden, som vil utfordre deltakernes evne til å tenke raskt i en forhandlingssituasjon.

Alle deltakende lag utdeles en veileder under forberedelsene.

Hver runde består av før-forhandling, hvor lagene presenterer sine strategier for dommerne. Deretter er det 60 minutter åpen forhandling. Lagene har muligheten til å trekke seg tilbake for interne diskusjoner underveis i forhandlingene, etter avtale med motpart.

Etter forhandlingene trekker dommerne seg tilbake for å vurdere lagene, og tildeler dem poeng etter ulike kriterier. Etter at dommerne har vurdert lagene, gir de hvert lag en tilbakemelding i 10-15 minutter. Under tilbakemeldingen får ikke lagene vite hvilken poengsum de eller motstanderne har fått.

Etter at alle lagene har forhandlet, vil vinnerne avsløres. De fire beste lagene fra første runde går videre til andre runde, og vinnerne av forhandlingene i andre runde går videre til finalerunden. Laget som vinner finalen av den lokale forhandlingskonkurransen går videre til å delta i den nasjonale konkurransen.

Til forskjell prosedyrekonkurransen vil ikke deltakerne av forhandlingskonkurransen prøves i juridisk metode, men forhandlingsteknikk. Konkurransen gir dermed en mulighet til å øve seg på en yrkesrelevant situasjon, som i liten grad ellers er tilgjengelig i løpet av studiet. Det innebærer dessuten at studenter stiller med like utgangspunkt på tvers av avdelingene.

I tillegg til erfaring, premier, heder og ære, er også ELSAs forbindelser i internasjonal sammenheng en god grunn til deltakelse. Vinnerlaget av den nasjonale konkurransen får anledning til å delta i den internasjonale konkurransen, The International Negotiation Competition (INC). INC setter fokus på forhandlingsteknikk i forbindelse med internasjonale transaksjoner og tvister. Vinnerne av den nasjonale konkurransen får muligheten til å reise til spennende steder. I 2019 ble for eksempel INC avholdt i Tokyo, mens den i 2018 ble arrangert i Cardiff.

Ta gjerne kontakt med Director for Forhandlingskonkurransen, Charlotte Rikardsen, for mer informasjon eller ved spørsmål.

Vinnerlaget i ELSA Tromsøs Regionale Forhandlingskonkurranse 2018