Generalforsamling våren 2024

ELSA Tromsø innkaller herved til generalforsamling for vårsemesteret, jf. vedtektenes § 2-9. Generalforsamlingen holdes i tråd med vedtektenes § 2-3, og innkallingen publiseres i tråd med vedtektenes § 2-4.

Generalforsamlingen vil finne sted i Teorifagsbygget-Hus 6 Auditorium 3, 14. mars klokken 12:15.

Å møte på generalforsamlingen er en flott mulighet for å bli bedre kjent med ELSA Tromsø, våre styremedlemmer og de ulike aktivitetene vi tilbyr!

Under vårens generalforsamling skal vi gjennomgå styremedlemmenes semesterrapporter, godkjenne budsjett og regnskap og sist men ikke minst avholde valg for neste styreperiodes vervholdere!

Underveis vil det også bli servert pizza og brus, samt loddet ut kule premier på slutten!

Alle jusstudenter ved UiT er automatisk medlem av ELSA Tromsø og har dermed stemme-, forslags- og talerett under generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 2-5.

Saksdokumentene (GF-pakken) vil publiseres en uke før generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 2-4. 

Fristen for å sende inn motivasjonsbrev er satt til 6. mars klokken 23:59.

Dersom dere skulle ha noen andre spørsmål om generalforsamlingen, skal disse sendes til secgen.tromso@no.elsa.org.

Vi gleder oss til å se dere!

Med vennlig hilsen,

Styret i ELSA Tromsø 2023/2024

Vår hovedsamarbeidspartner er SANDS!

Vedlegg:

GF-pakken:

Generalforsamling høsten 2023

ELSA Tromsø innkaller herved til høstens generalforsamling, som vil finne sted torsdag 30. november klokken 12:30 på rom 4.213.

Generalforsamlingen holdes i henhold til vedtektenes § 2-3, og innkallingen følger i tråd med vedtektenes § 2-4.

Å møte på Generalforsamlingen er en god mulighet til å bli bedre kjent med ELSA Tromsø, våre dyktige styremedlemmer og hva vi gjør.

Under høstens generalforsamling skal vi gjennomgå styremedlemmenes semesterrapporter og behandle budsjett- og regnskap. Under denne høstens generalforsamling skal vi også formelt stemme inn vervene Secretary General, Vice President for Professional Development og Director for Seminar & Aktuelt.

Generalforsamlingen er ELSA Tromsøs høyeste organ, og generalforsamlingen fatter vedtak med simpelt flertall. Hvert enkelt styremedlem velges ved hemmelig votering, jf. vedtektenes § 2-6.

Alle jusstudenter ved UiT er medlemmer av ELSA Tromsø. Alle medlemmer av ELSA Tromsø har stemme-, forslags- og talerett på generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 2-5.

Som medlem av ELSA Tromsø kan du altså komme med forslag til hvilke saker som skal tas opp, eller eventuelle forslag til endringer i ELSA Tromsøs vedtekter eller arbeidsregler. Eventuelle forslag må være sendt til secgen.tromso@no.elsa.org innen onsdag 22. november klokken 23:59.

Dagsorden skal publiseres én uke før generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 2-4. GF-pakken vil bli publisert senest én uke før generalforsamlingen.

Vi gleder oss til å se dere!

Med vennlig hilsen, styret i ELSA Tromsø 23/24

Link til GF-pakken:

Vår hovedsamarbeidspartner er SANDS

Vi teller ned til Arbeidslivsdagene 2023!

Arbeidslivsdagene 2023 nærmer seg med stormskritt!

Etter to år med digitale gjennomføringer er det en stor glede å endelig kunne gjennomføre dette fantastiske arrangementet fysisk igjen. For de fleste vil dette være det første møtet med et fysisk ALD, noe som gir all grunn til å glede seg.

Som ferdigutdannet jurist har man et bredt spekter av arbeidsmuligheter. Formålet med ALD er å gi deg som stu-
dent et innblikk i hvilke arbeidsmuligheter som finnes, både under og etter endt studie.

I år er det hele 46 deltakende aktører, både fra offentlig og privat sektor. Dette håper vi
legger til rette for at alle kan finne noe som de synes virker interessant.

Kanskje du vil bruke dagene til å finne ut hva du vil jobbe med i fremtiden, søke til intervju, eller gjøre deg kjent med de ulike aktørene? Du kan også delta i CV-trekningen på CVideo sin nett-side, for å være med i trekningen av et intervju med en tilfeldig aktør.

Som en ekstra påminnelse finner ALD sted 11.-13. januar på UIT. Studenter anbefales å sjekke ut Facebook-arrangementet og ALD-magasinet for mer informasjon.

Vedlagt finner du ALD-magasinet!

Forhandlingskonkurransen 2023

FORHANDLINGSKONKURRANSEN 2023
Det er kun et fåtall av juridiske konflikter som ender i retten, og forhandlinger er en del av
hverdagen til jurister. I Forhandlingskonkurransen vil ikke deltakerne prøves i juridisk metode,
men i forhandlingsteknikk.
Konkurransen gir dermed en god mulighet til å øve seg på en yrkesrelevant situasjon, som i liten
grad ellers er tilgjengelig i løpet av studiet.
Det innebærer dessuten at studenter stiller med like utgangspunkt på tvers av avdelingene.
 
Gjennomføringen av årets konkurranse:
De tre rundene av Forhandlingskonkurransen skal avholdes 3., 10. og 24. februar 2023.
Det vil i forkant av konkurransen arrangeres et kurs i forhandlingsteknikk av Anna Nylund. Kurset
er ment til å gi et innblikk i forhandlinger, og vil være god forberedelse til konkurransen. Kurset
skal avholdes 20. januar. Påmeldingen til konkurransen åpner rett etter kurset.

Konkurransens gang:
Forhandlingskonkurransen er en konkurranse i forhandlingsteknikk der to og to lag møter
hverandre for å forhandle frem en avtale. Konkurransen har tre runder: kvartfinale, semifinale og
finale. For hver runde av konkurransen vil lagene som møtes representere en part i en tvist. De to
første rundene holdes bak lukkede dører, altså uten publikum, mens det er åpent for publikum i
finalerunden.
I forkant av forhandlingene får lagene tildelt et dokument med felles informasjon, og et
dokument med konfidensiell informasjon for sin part. Dermed vil det kunne komme frem
uventede opplysninger under forhandlingsrunden, som vil utfordre deltakernes evne til å tenke
raskt i forhandlingssituasjon.
Forberedelsestiden varierer fra runde til runde. I kvartfinalen har lagene 2 timer til forberedelse, i
semifinalen har de 3 timer forberedelsetid, mens finalelagene får faktum 1 uke før finalen. Alle
deltakende lag får en veileder under forberedelsene til konkurransen.
Hver runde består av før-forhandling, hvor lagene representerer sine strategier for dommerne.
Deretter er det 60 minutter åpen forhandling. Lagene har mulighet til å trekke seg tilbake for
interne diskusjoner underveis i forhandlingene, etter avtale med motpart.
Etter forhandlingene trekker dommerne seg tilbake for å vurdere lagene. Etter at dommerne har
vurdert lagene, gir de hvert lag en tilbakemelding i 10-15 minutter.
De fire beste lagene fra første runde går videre til andre runde, og vinnerne av forhandlingene i
andre runde går videre til finalerunden. Laget som vinner finalen av den lokale
forhandlingskonkurransen går videre til å delta i den nasjonale konkurransen.

Veien videre
I tillegg til erfaring, premier, heder og ære, er også ELSA-forbindelser i internasjonal
sammenheng en god grunn til deltakelse. Vinnerlaget av den nasjonale konkurransen får
anledning til å delta i den internasjonale konkurransen, The international Negotiation
Competition (INC). INC setter fokus på forhandlingsteknikk i forbindelse med internasjonale
transaksjoner og tvister. Vinnerne av den nasjonale konkurransen får mulighet til å reise til
spennende steder. I 2019 ble for eksempel INC avholdt i Tokyo.

Ta gjerne kontakt med Director for Forhandlingskonkurransen, Henriette Myreng Mikalsen på
mail: forhandlingskonkurransen.tromso@no.elsa.org, for mer informasjon eller ved spørsmål.

Oversikt over de ulike vervene

informasjon kommer.