Generalforsamlingen besluttet 30. mars 2017 å stille seg bak styrets forslag om å opprette Go International fondet. Fondets formål er å bidra til at flere medlemmer av ELSA Tromsø får mulighet til å delta på ELSAs TraineeordningELSA Law SchoolsELSA Delegations og ELSAs internasjonale konkurranser.

Søknad om støtte sendes til president.tromso@no.elsa.org. Mottatte søknader vil bli behandlet fortløpende av en komité i tråd med ELSA Tromsøs vedtekter § 29.

Søknaden skal inneholde:

  • Fullt navn
  • Avdeling
  • Hvilket arrangement du skal delta på og dato for dette
  • Personlig søknadstekst med kostnadsestimater

Fondet er regulert gjennom ELSA Tromsøs vedtekter  kap. 6, vi ber om at du setter deg inn i disse i forbindelse med din søknad.