S&C er et av ELSAs tre nøkkelområder, og omhandler konferanser, seminar, forelesninger, manduksjoner, delegasjoner og studieturene i regi av ELSA Tromsø.

S&C gir flere tilbud til studentene slik at de blant annet kan få med seg forelesninger med spennende tema, muligheten til å dra på studieturer til ulike destinasjoner, og deltakelse på andre arrangementer. Studentene har og mulighet til å delta på «law schools» samt «delegations» i løpet av året der alle studentene ved det juridiske fakultetet kan søke om å være med.

Målet er å få til forelesninger, kurs, debatter og institusjonsbesøk i løpet av året, samt å arrangere kurs i Legal English i samarbeid med Kavin Harris.

De siste årene har vi arrangert kurs i Legal English med Kevin Harris fra Acorn English Consultants. Kurset lærer deltagerne hvordan man skriver moderne juridisk engelsk, noe som relevant i arbeidslivet eller hvis man skal på utveksling. Alle deltagerne mottar et kursbevis som kan legges ved CV’en. Legal English har vært en stor suksess her i Tromsø, hvor plassene har tidligere blitt revet bort på minuttet!

S&C arrangerer to lokale studieturer. Tidligere har ELSA Tromsø blant annet vært i Sveits, Island, USA, Shanghai, Nederland og Cape Town. I tillegg har vi et samarbeid med ELSA Norge om fellestur til Brüssel/Luxembourg som arrangeres årlig, hvor studenter fra både Tromsø, Oslo og Bergen jar mulighet til å søke.

 

ELSA International tilbyr studentene å delta på «Law schools». Studentene reiser til et annet land for å få et kurs innen et emne som landet selv velger. Kursene varighet er på ca. én uke. Det er både «Summer Law schools» og «Winter Law schools». Som deltager av «law schools» får man oppleve andre land samt ekstra kunnskap innen enkelte juridiske temaer. Oversikten over «law schools» legges ut på ELSA sin internasjonale nettside.

 

«Delegations» er et tilbud som ELSA International sender ut, der studentene kan søke om å få være delegat (en representant for ELSA) på store internasjonale konferanser. Informasjon om søknaden og søknadsfrist legges ut fortløpende. Som delegat får man relevant internasjonal erfaring og muligheten til å møte mennesker fra andre land som studerer juss.

S&C i samarbeid med STEP promoterer Go International, et nytt konsept med formål å hjelpe studenter til å søke på blant annet «Law schools» og «Delegations».

Dersom du har spørsmål angående S&C er det bare å ta kontakt på seminarsconferences.tromso@no.elsa.org.

Anna Richardsen

Vice President for Seminars & Conferences

 

Arkiv: Studietur til New York Januar 2016, her på besøk hos New York Supreme Court.