Student Trainee Exchange Programme (STEP) er et av ELSAs tre hovedområder. Gjennom STEP får jusstudenter og unge jurister mulighet til å reise på traineeopphold i utlandet. Ved å reise gjennom ELSA har du en unik mulighet til både å opparbeide deg relevant arbeidserfaring og oppleve et annet rettssystem. Traineestillingene er juridisk relevante og tilbys av blant annet domstoler, advokatfirmaer, offentlige institusjoner og internasjonale organisasjoner. Du har mulighet til å reise på traineeopphold i fra to uker og opp til to år. Arbeidsoppgavene vil kunne variere fra bedrift til bedrift. De fleste bedriftene utbetaler en mindre sum for oppholdet, men hovedutbyttet fra oppholdet vil være arbeidserfaring.

To- tre ganger i året blir det sluppet en oversikt over alle traineeshipsene som tilbys i den aktuelle perioden, og du bestemmer selv hvilket som passer best for deg. Du får tilgang gjennom www.elsa.org eller ved å ta direkte kontakt med STEP-ansvarlig i Tromsø.

STEP-gruppa i Tromsø jobber med å få ulike aktører fra hele Nord-Norge til å tilby traineestillinger for jusstudenter og nyutdannede jurister fra utlandet. I tillegg jobber vi for at jusstudentene ved Det juridiske fakultet i Tromsø får informasjon om traineeshipene som finnes i de ulike europeiske landende, og hvilken fantastisk mulighet det er å reise på et traineeopphold.

Har du spørsmål angående traineestillinger eller ønsker å være en del av STEP-teamet er det bare å ta kontakt.

 

Helga Marie Paulsen

Vice President for STEP Tromsø

 

302939_4244589808109_1805392603_n