Akademiske Aktiviteter (AA) er et av ELSA Tromsø sine tre nøkkelområder. Vi jobber med å gi studentene en tilnærming til hvordan juss fungerer i praksis. I løpet av studieåret arrangerer vi ulike aktiviteter som studentene kan delta på. Aktive medlemmer på fakultetet hjelper til med å organisere og gjennomføre disse aktivitetene.

Hvert år arrangerer vi Prosedyrekonkurransen, Arbeidslivsdagene og Forhandlingskonkurransen.

Prosedyrekonkurransen: ELSA Tromsø har en lang tradisjon med å arrangere den prestisjetunge regionale prosedyrekonkurransen.

Konkurransen arrangeres hvert høstsemester. Her får åtte lag muligheten til å delta i en fiktiv rettssak hvor de utfordres i å løse faglig relevante problemstillinger foran et dommerpanel bestående av kyndige jurister. Hvert lag består av 1-3 studenter som får tildelt en veileder som bistår laget gjennom konkurransens løp. Konkurransen gir deltakerne en unik mulighet til å utvikle seg faglig.

Vinnerne av den regionale prosedyrekonkurransen får kr. 15 000,- kr og representerer Det Juridiske Fakultet ved UiT i den nasjonale finalen mot vinnerlagene fra Bergen og Oslo.

Arbeidslivsdagene: Tidlig på vårsemesteret inviterer ELSA Tromsø private og offentlig aktører til arbeidslivsdagene (ALD) på universitetet. I løpet av disse dagene får studentene på fakultetet en unik mulighet til å få kjennskap til arbeidsmulighetene etter endt studie. Det avholdes også bedriftspresentasjoner som gir et overordnet innblikk i de forskjellige aktørenes virksomhet. Videre er det mulighet for å skaffe seg ettertraktede praktikantstillinger gjennom arrangementets CV- og intervjuordning. På kvelden er tradisjonen at studentene og aktørene samles til «minglefest».

Alt i alt har arbeidslivdagene som formål å gi deg som student tilstrekkelig med veiledning slik at dagene kan fungere som et springbrett til arbeidslivet.

Forhandlingskonkurransen: Kort tid etter ALD sparker vi i gang ELSA Tromsø sin Forhandlingskonkurranse. Forhandlingskonkurransen ble for første gang arrangert ved det juridiske fakultet i Tromsø våren 2015.

Kun et fåtall juridiske tvister ender i retten. Det betyr at forhandlinger er en dominerende del av hverdagen som jurist eller advokat. Til tross for dette får forhandlingsteknikk langt mindre oppmerksomhet i løpet av studiet enn prosedyreteknikk gjør. Dermed er forhandlingskonkurransen en unik mulighet til å tilegne seg høyst relevant erfaring.

Gjennom konkurransen ønsker vi å legge til rette for at studenter ved Det juridiske fakultet i Tromsø skal tilegne seg praktisk erfaring og utvikle kompetanse innen forhandlingsteknikk.

Vinnerlagene fra Tromsø, Bergen og Oslo møtes til ELSAs Nasjonale Forhandlingskonkurranse (ENF).