Akademiske Aktiviteter (AA) er et av ELSA Tromsøs tre nøkkelområder. Vi jobber med å gi studentene en tilnærming til hvordan juss fungerer i praksis. I løpet av studieåret arrangerer vi ulike aktiviteter som studentene kan delta på. Aktive medlemmer på fakultetet hjelper til med å organisere og gjennomføre disse aktivitetene.

Hvert år arrangerer vi Prosedyrekonkurransen, Forhandlingskonkurransen og Arbeidslivsdagen.

Prosedyrekonkurransen: ELSA Tromsø har en lang tradisjon med å arrangere den prestisjetunge regionale prosedyrekonkurransen.

Konkurransen arrangeres hvert høstsemester. Den går ut på at åtte lag får muligheten til å delta i en fiktiv rettssak hvor deltakerne utfordres i å løse faglig relevante problemstillinger foran et dommerpanel bestående av kyndige jurister. Hvert lag består av 1-3 studenter som får tildelt en veileder som bistår laget gjennom konkurransens løp. Konkurransen gir deltakerne en unik mulighet til å utvikle seg faglig.

Vinnerne av den regionale prosedyrekonkurransen representerer Det Juridiske Fakultet i Tromsø i den nasjonale finalen mot vinnerlagene fra Bergen og Oslo.

Arbeidslivsdagen: Hvert vårsemester inviterer ELSA Tromsø private og offentlig aktører til en arbeidslivsdag på universitetet. I løpet av denne dagen får studentene en gylden mulighet til å snakke med aktørene som står på stand for å få kjennskap til arbeidsmulighetene etter endt studie. Det avholdes også bedriftspresentasjoner som det er gull verdt å delta på, hvor man vil få et variert innblikk i de forskjellige aktørenes arbeidsdag og bedrifter. Videre er denne dagen en gylden mulighet til å få praktikantstillinger, da det er mulighet for å levere CV og bli kalt inn på intervju. På kvelden samles studentene og aktørene til «minglefest» på et av Tromsøs utesteder. Alt i alt gir arbeidslivdagen deg som student veiledning og et springbrett ut i arbeidslivet.

Forhandlingskonkurransen: ELSA Tromsøs Forhandlingskonkurranse arrangeres under vårsemesteret. Forhandlingskonkurransen ble for første gang arrangert ved det juridiske fakultetet i Tromsø våren 2015.

Vi ønsker å legge til rette for at studenter ved Det juridiske fakultetet i Tromsø skal få tilegne seg praktisk erfaring og utvikle kompetanse innen forhandlingsteknikk gjennom en forhandlingskonkurranse.

Et fåtall av juridiske konflikter ender i retten, og som en følge av dette er forhandlinger en dominerende del av hverdagen som jurist eller advokat. Til tross for dette er ikke forhandling og forhandlingsteknikk en del av studiet. På bakgrunn av dette er forhandlingskonkurransen en fantastisk mulighet til å tilegne seg høyst relevant erfaring.

Vinnerlagene fra Tromsø, Bergen og Oslo møtes til ELSAs Nasjonale Forhandlingskonkurranse (ENF).

Ta gjerne kontakt med meg dersom du har spørsmål, eller har lyst til å engasjere deg i undergruppen AA!

 

Ida Wangsfjord.

Vice President for Academic Activities