ELSA Tromsø arrangerer tradisjonelt sett to studieturer i året. En kort tur på høstsemesteret og en lang tur på vårsemesteret.

Årets korte studietur går til Riga, Latvia 25. oktober – 29. oktober.

Årets lange studietur er ennå ikke satt, men tidspunktet for reisen vil trolig bli i januar/februar. Mer info kommer.

Studieturene byr på et solid akademisk og sosialt program. Tidligere turer har blant annet gått til Shanghai, Singapore, New York, Washington DC, Genève, Haag og Amsterdam. Vi har blant besøkt FN, WTO, domstoler og ulike internasjonale advokatfirmaer.

Å reise på studietur er en unik mulighet til å få oppleve hverdagen i de institusjonene vi lærer om og forholder oss til på studiet, samt et morsomt avbrekk fra timene på lesesalen. Det er også vår intensjon at våre studenter skal få et innblikk i samfunnsaktuelle problemstillinger rundt om i verden.

ELSA Norge arrangerer i tillegg årlig en felles studietur til Brüssel og Luxembourg, med besøk hos blant annet NATO, ESA, EFTA-domstolen, EU-domstolen og Den norske ambassaden. Dette er en fin måte å bli kjent på tvers av de juridiske fakultetene i Norge. Les mer om ELSA Norges studietur her.

Ta kontakt med Director for studieturer Julia Johnsen Halsebø dersom du har noen spørsmål.

Genève høst 2014

New York vinter 2016