ELSA har observatørstatus hos en rekke internasjonale organer, og gir derfor ELSA-medlemmer mulighet til å representere ELSA på internasjonale konferanser. Vi sender delegasjoner til blant annet UN ECOSOC, UNCITRAL, Council of Europe, UNESCO og European Court of Justice.

Å reise som delegat er en unik mulighet til å få innsyn i diskusjoner og beslutningsprosesser i viktige internasjonale organer. Videre er det en god akademisk erfaring og krydder til CV-en. Attpåtil får du mulighet til å knytte nye kontakter, og få venner fra hele Europa.

Medlemmer av ELSA og ELS (alumni) kan søke om å være en del av ELSA-delegasjonen. Det er det internasjonale styret som velger hvem som får lov til å representere ELSA. Det er en fordel om du har vært aktiv i ELSA, men dette er ikke avgjørende. I tillegg bør du har en viss interesse og kunnskap om organisasjonen og temaet for konferansen.

Utlysningen av delegasjonene skjer her. Det vil også bli formidlet via ELSA Norges nettside og ELSA Oslo sin facebook-side.

NB: det er ofte relativt korte søknadsfrister, og kort tid fra utnevning til konferansen finner sted.

Dersom du ønsker hjelp til søknaden eller har andre spørsmål kan du ta kontakt med VP S&C på seminarsconferences.oslo@no.elsa.org. Vi kan også bidra med tips ifm. reise, overnatting, forberedelse etc. Du kan lese reisebrev fra tidligere delegater her.