Slik søker du:

 • Du må være medlem av ELSA for å søke. Men frykt ikke hvis du ikke er medlem, du kan enkelt bli det ved å fylle inn dette skjemaet: https://elsa.no/oslo/meld-deg-inn-i-elsa-oslo/.
 • Gå inn på https://traineeships.elsa.org/ .
 • Øverst på siden finner du undermenyen «ELSA Traineeships». Trykk på «Traineeships categories”, og scroll ned for å finne de ulike traineeshipene. Du kan søke på opptil 3 stykker.
 • På den internasjonale hjemmesiden står det at man må kontakte den lokale PD-gruppa før man søker. Dette er ikke et krav for å kunne søke i Norge.

 

NB: Det er ikke lov å kontakte arbeidsgiver direkte før resultatene publiseres.

 

Har du lyst på mer informasjon om ELSAs Traineeships før du søker?

 • Her kan du lese mer om ELSA Oslos internasjonale tilbud. På side 4-15 finner du en grundigere gjennomgang på hvordan du kan søke på traineeships med vedlegg av tidligere motivasjonsbrev. Lykke til med søknadsprosessen!
 • Les om Traineeships på https://traineeships.elsa.org/
 • Les gjerne dette reisebrevet fra Dublin for inspirasjon om hvordan det er å være med på STEP.
 • Tilbakeholden på grunn av Covid? Det er fullt mulig å søke på et online traineeship. Marlene hadde et digitalt traineeship i CMS Zagreb.

 

Motivasjonsbrev og CV

Motivasjonsbrev og CV skal skrives på engelsk. Dette gjelder selv om du søker på et traineeship i Danmark eller Sverige.

Skriv motivasjonsbrevet som en profesjonell jobbsøknad. Ettersom traineeship-tilbyderen ikke ser på karakterer, er det ekstra viktig med et godt motivasjonsbrev og CV. Hvis du søker på flere enn ett traineeship anbefaler vi sterkt at du tilpasser hver enkel søknad til den du søker på. Både motivasjonsbrevet og CV fylles inn egne felt i søknaden på hjemmesiden.

 

Krav til hvor langt du har kommet i studieløpet

Kravene til «study level» beregnes etter hvor langt du har kommet i studiet når du reiser på traineeshipet. Dersom du blir ferdig med 3 år av jussen innen du drar, kan du altså krysse av på «graduate bachelor», selv om du ikke har fullført tre år på søknadstidspunktet. Det samme gjelder for fagkravene.

Undergraduate: Kreves at du går på et universitet, men stilles ikke krav til hvor langt i studiene du har kommet.

Graduate bachelor: Krav om fullført bachelor eller tilsvarende. Fullført 3. år på juss i Oslo kvalifiserer til bachelor.

Graduate master: Ferdig med master

Postgraduate –PhD: Begynt på en doktorgrad.

 

Fagkrav

I søknaden skal du fylle ut det nivået du mener du ligger på i de ulike fagene. Det er tre mulige nivåer: none – general – advanced. Merk at søknaden kan bli underkjent hvis du har satt urealistisk mange fag som advanced. Når det er sagt er det heller ikke lurt å være for forsiktig, og ikke sette advanced på noen.

Viktig om fagkrav: Ved vurderingen av om du bør sette general eller advanced level på et bestemt fag, kan du ta hensyn til flere faktorer enn hvor avansert undervisning du har hatt i faget. Altså kan du ha advanced kunnskap om et området dersom du for eksempel har jobbet mye med det som trainee eller deltatt i en prosedyre- eller forhandlingskonkurranse på temaet. Det har også betydning hvor mye du har jobbet med et fag og om du har satt deg godt inn i faget på egenhånd.

Hvis ikke andre faktorer spiller inn, vil disse fagene normalt gi advanced level etter endt undervisning på Universitet i Oslo. Dette er basert på hvor omfattende undervisning det gis i faget. Merk at dette kun er ment som retningslinjer, og ikke er ment som fasit for hva du skal krysse av.

Andre fag du har hatt undervisning i, kan du som hovedregel sette «general» på. For valgfag må du selv vurdere hvor grundig kunnskap du besitter i faget.

 

Disse fagene anbefaler vi at du setter som «advanced» dersom du har vært gjennom dem i studieløpet:

 • Administrative law: Forvaltningsrett
 • Civil law: Privatrett
 • Civil procedur: Sivilprosess
 • Constitutional law: Statsrett
 • Contract law: Kontraktsrett/avtalerett (etter at du har hatt det på tredje studieår)
 • Criminal law: Strafferett
 • Criminal procedyre: Straffeprosess
 • Legal Theory: Rettskildelære/juridisk metode (etter at du har hatt det på fjerde studieår)
 • Property law: Eiendomsrett/tingsrett (etter at du har hatt det på tredje studieår)

 

Oversettelse av fagkravene:

Administrative law: Forvaltningsrett

Banking law: Bankrett, transaksjonsrett, finansavtaler, pengekravsret

Civil law: Privatrett. En samlebetegnelse på alle privatrettslige fag, som en motsetning til offentligrettslige fag.

Civil procedure: Sivilprosess

Corporate law: Selskapsrett

Commercial law: Forretningsjuss

Comparative law: Komparativ rett

Competition law: Konkurranserett

Constitutional law: Statsrett

Consumer protection law: Forbrukerrett

Contract law: Kontraktsrett/avtalerett

Criminal law: Strafferett

Environmental law: Miljørett

European competition law: EU-konkurranserett

European constitutional law:  EU-rett

European economic law: EU-forretningsjuss og kontraktsrett

Family and Inheritance law: Familie- og arverett

Human rights: Menneskerettigheter

Industrial and intellectual property law: Immaterial rett

Information technology law: IT-rett

Insolvency law: Materiell og prosessuell gjeldsforfølgning

Insurance law: Forsikringsrett

International arbitration: Internasjonal voldgift/kontraktsrett

International Private law: Internasjonal privatrett

International Taxation: Internasjonal skatterett

Labour law: Arbeidsrett

Legal history: Rettshistorie

Legal Theory: Rettskildelære/ juridisk metode

Maritime and transport law: Sjø- og transportrett, shipping, petroleumsrett

Mergers and Acquisitions: Sammenslutningsrett: Fusjon, fisjon, selskapsrett

Public international law: Folkerett

Property law: Eiendomsrett, tingsrett

Securities (shares, stocks, bonds): Verdipapirer, kausjon, panterett, dynamisk tingsrett, pengekrav

Social security law: Trygderett

Tax law: Skatterett

Technology law: Opphavsrett, panterett

Tort law: Erstatningsrett