Human Rights-gruppen er ELSA Oslos nyeste satsingsområde!


Medlemmene i Human Rights avholder jevnlige møter der de jobber aktivt med spennende menneskerettighetsarbeid. Vi arrangerer blant annet foredrag, paneldebatter, workshops osv. Menneskerettighetsarbeidet fokuseres rundt ett årlig tema, som bestemmes av ELSA International. I 2021/2022 er temaet «Privacy in the digital age».

Følg ELSA Oslo på Facebook og Instagram for jevnlige oppdateringer om Human Rights sitt arbeid og våre fremtidige arrangementer! Du kan også gjerne ta kontakt med VP for Human Rights på humanrights.oslo@no.elsa.org for mer informasjon!