I samarbeid med Advokatfirmaet Hjort og Advokatforeningen arrangerer ELSA Oslo prosedyrekonkurranse i internasjonale emner, med fokus på EØS-rett, fast eiendoms rettsforhold og menneskerettigheter. Konkurransen er en unik mulighet til å tilegne seg erfaringer man ikke får fra undervisningen. Det trengs ingen forkunnskaper innenfor prosedyre for å delta.

Konkurransen har form som en fiktiv rettssak, og man kan stille lag på inntil to personer. Den innledes av et kurs i å skrive stevning, og deretter går de åtte lagene som har skrevet de beste stevningene videre til de muntlige rundene. Her tildeles hvert lag en coach, disse kommer fra firmaer som Wikborg Rein, Wiersholm og Simonsen Vogt Wiig. Det kommer dommere fra Tingretten, Lagmannsretten og Høyesterett for å dømme i de muntlige rundene.

Vinnerne får traineeships hos Hjort, samt en tur til New York med besøk hos UDs FN-delegasjon. I tillegg får de delta på Hjorts prosedyreseminar på Finse. Vinnerlaget går også videre til ELSAs Nasjonale Prosedyrekonkurranse.

Spørsmål kan sendes til prosedyre.oslo@no.elsa.org