I samarbeid med Advokatfirmaet Hjort og Advokatforeningen arrangerer ELSA Oslo prosedyrekonkurranse i internasjonale emner, med fokus på EØS-rett, fast eiendoms rettsforhold og menneskerettigheter. Konkurransen er en unik mulighet til å tilegne seg erfaringer man ikke får fra undervisningen. Det trengs ingen forkunnskaper innenfor prosedyre for å delta.

Konkurransen har form som en fiktiv rettssak, og man kan stille lag på inntil to personer. Det hele innledes av et kurs i prosedyreteknikk og en skriftlig selekteringsoppgave. De åtte beste lagene herfra går videre til de  muntlige rundene og tildeles en veileder. Veilederne er gjerne erfarne prosedyreadvokater fra flere av landets fremste advokatfirmaer. Herfra står kvartfinalen, semifinalen og finalen for tur. I samtlige runder består dommerpanelet av fagdommere, universitetsprofessorer og advokater.

Vinnerne får traineeships hos Hjort, samt en tur til New York med besøk hos UDs FN-delegasjon. I tillegg får de delta på Hjorts prosedyreseminar på Finse. Vinnerlaget går også videre til ELSAs Nasjonale Prosedyrekonkurranse.

Spørsmål kan sendes til prosedyre.oslo@no.elsa.org