ELSA Oslo arrangerer studieturer til viktige institusjoner!

Tidligere turer har gått til Strasbourg, Genève, Haag og Amsterdam. Dette er unike muligheter til å få oppleve hverdagen i de institusjonene vi lærer om og forholder oss til på studiet, samt et morsomt avbrekk fra timene på lesesalen.

Har du lyst til å bli med i studieturgruppen, eller vil du kanskje reise på tur? Ta kontakt med VP S&C på  seminarsconferences.oslo@no.elsa.org.