ELSA Oslo arrangerer studieturer til viktige institusjoner!

Tidligere turer har gått til Strasbourg, Genève, Haag og Amsterdam. Dette er unike muligheter til å få oppleve hverdagen i de institusjonene vi lærer om og forholder oss til på studiet, samt et morsomt avbrekk fra timene på lesesalen.

I tillegg til dette arrangerer vi, i regi av ELSA Norge og i samarbeid med ELSA Bergen og Tromsø, en årlig tur til Brüssel og Luxembourg, med besøk hos blant annet NATO, ESA, EFTA-domstolen og EU-domstolen. Les mer om dette her.

Har du lyst til å bli med i studieturgruppen, eller vil du kanskje reise på tur? Ta kontakt med Emma Kolstad på seminarsconferences.oslo@no.elsa.org.