ELSA Oslo arrangerer både vanlige studieturer (Institutional Visits) og Study Visits.

Study Visits er en slags utveksling med en annen ELSA-gruppe. Oslo sender en gruppe til et annet land, og får senere besøk av den lokalkgruppen vi besøkte.  Tidligere har vi vært på besøk i blant annet Polen, Spania og Azerbaijan. Dette er en fin mulighet til å få seg en liten ferie i løpet av semesteret, samt å bli kjent med jusstudenter i andre land og innad i ELSA Oslo.

Institutional Visits er turer til viktige institusjoner. Tidligere turer har gått til Strasbourg, Genève, Haag og Amsterdam. Dette er unike muligheter til å få oppleve hverdagen i de institusjonene vi lærer om og forholder oss til på studiet, samt et morsomt avbrekk fra timene på lesesalen.

I tillegg til dette arrangerer vi, i regi av ELSA Norge og i samarbeid med ELSA Bergen og Tromsø, en årlig tur til Brüssel og Luxembourg, med besøk hos blant annet NATO, ESA, EFTA-domstolen og EU-domstolen. Les mer om dette her.

Har du lyst til å bli med i studieturgruppen, eller kanskje å reise på tur? Ta kontakt med seminarsconferences.oslo@no.elsa.org.