I tillegg til å være en seriøs forening med faglig tyngde, finner vi på mye sosialt i ELSA Oslo. Blant annet har vi en hyttetur hvert semester, julebord, vårfest, leilighetscrawl, og er ansvarlige for arrangeringen av fadderuken for de internasjonale studentene.

Det er lav terskel for å komme på de sosiale arrangementene våre, du trenger ikke ha vært aktiv tidligere for å bli med! Vi lover god stemning og et inkluderende fellesskap :)

Vi trenger selvfølgelig også noen til å arrangere de sosiale arrangementene, ikke bare noen til å være med på dem. Ta kontakt med VP Social Lina Parvizian på social.oslo@no.elsa.org dersom du kunne tenke deg å være med på dette.

Følg med på facebooksiden vår for mer informasjon om de sosiale arrangementene våre.

Vi gleder oss til å se deg på vårt neste arrangement!