Med undergruppen Akademiske Aktiviteter (AA) får du testet jussen i praksis!

AA driver med en rekke spennende prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Målet er å få erfare hvordan jussen fungerer utenfor lesesalen. Mange av prosjektene drives etter modell fra ELSA International, og gjennomføres på samme måte i alle ELSA-land. I tillegg har vi prosjekter på det helt lokale nivå. Som en del av AA-gruppen kan du komme med nye ideer, og bli med på å skape helt nye prosjekter.

 Se mer om de enkelte aktivitetene i undermenyen.

Ta kontakt med VP AA Victoria Karishma Hossain på academicactivities.oslo@no.elsa.org dersom du er interessert i å bli en del av AA-gruppen.