Hvert vårsemester arrangerer ELSA Oslo en forhandlingskonkurranse i samarbeid med Advokatfirma Ræder. Kun et fåtall av juridiske konflikter ender i retten, og forhandlinger er derfor en dominerende del av hverdagen som jurist. Dette er likevel ikke en realitet som gjenspeiles i studiet. Derfor er vi stolte av å arrangere forhandlingskonkurransen, som gir studentene en anledning til å bli bedre kjent med hvordan jussen brukes i praksis, og gir dem et nyttig verktøy for arbeidslivet videre.

Konkurransen består av tre runder over tre uker i februar, med et seminar i forkant for å lære grunnleggende kunnskaper om forhandlingsteknikk. Etter kurset sender lagene inn en skriftlig oppgave, der de åtte beste lagene går videre til kvartfinalen. Etter en semifinale og en finale, kåres endelig vinneren av ELSA Oslos forhandlingskonkurranse.

ELSA Bergen og ELSA Tromsø avholder også forhandlingskonkurranser i samme tidsrom. Vinnerne av de tre lokale forhandlingskonkurransene går videre til en nasjonal finalerunde arrangert av ELSA Norge . Vinnerne av denne får – i samarbeid med Juristforbundet og Arntzen de Besche – sponset reise, opphold, coaching og deltakelse i the International Negotiation Competition. Dette er en prestisjetung årlig konkurranse som til neste år avholdes i USA.

Vi håper å se deg enten som deltaker eller medarbeider! Lurer du på noe angående konkurransen, kontakt Victoria Karishma Hossain på academicactivities.oslo@no.elsa.org.