ELSA Oslo er under stadig utvikling. Vi trenger flere ambisiøse og engasjerte studenter til å hjelpe til med denne utviklingen.

Som medlem blir du del av et hyggelig og aktivt nettverk på juridisk fakultet i Oslo, med alt vi har å tilby av sosiale og akademiske aktiviteter. Du får også tilgang til å søke på arrangementer ELSA tilbyr nasjonalt og internasjonalt. Du kan dra som delegat for ELSA til diverse internasjonale forum, søke på juridiske sommerskoler arrangert av ELSA-grupper rundt om i Europa, delta på interne internasjonale møter i ELSA, delta på internasjonale studieturer, søke på traineopphold i mange ulike land i Europa og delta på ELSA Norges landsmøte.

Du får også tale-, forslags- og stemmerett ved ELSA Oslos generalforsamlinger.

Merk at du må ha studierett ved Det juridiske fakultet i Oslo for å bli medlem. 

Ferdig utdannede jurister kan få et personlig medlemskap i ELSA Norge inntil 18 måneder etter at de ble ferdig utdannet, dette gjøres her. Dette gjelder også studenter på 3-årig jusutdannelse.