Ledige verv i ELSA Bergen 2021/2022

Ledige verv i ELSA Bergen 2021/2022

Søknadsfrist: Søndag 5. september 2021 kl. 12.00

Send et kort motivasjonsbrev til oppgitt e-post, der du skriver litt om deg selv, hvorfor du søker på det aktuelle vervet, og hvorfor nettopp du passer til å innta det aktuelle vervet. Du kan søke på flere verv. Du får svar på mail dersom du får vervet.

ELSA Bergen er en stor organisasjon med svært mange undergrupper man kan engasjere seg i. Hver undergruppe har sitt kjerneområde. Det betyr at du uansett vil kunne finne et område som du interesserer deg for. I det følgende vil alle ledige verv bli beskrevet. Vi håper du finner det interessant, og vil være med oss i 2021/2022.

En overordnet oversikt over ledige verv.

Nærmere beskrivelse av vervene står skrevet lenger ned i dokumentet.

 • Secretary General
 • Marketing
  • Ledige verv
   • Markedsføringsassistent (to ledige verv)
 • Academic Activities (AA)
  • Kontaktinfo: academicactivities.bergen@no.elsa.org
  • Ledige verv
   • Director for prosedyrekonkurransen
   • Markedsføringsansvarlig for prosedyrekonkurransen (2 ledige verv)
   • Logistikkansvarlig for prosedyrekonkurransen
   • Director for forhandlingskonkurransen
   • Markedsføringsansvarlig for forhandlingskonkurransen.
 • Social
 • Seminars and conferences
  • Kontaktinfo: seminarsconferences.bergen@no.elsa.org
  • Ledige verv
   • Seminar og aktuelt gruppen (S&A)
    • 1 Director
    • 1 Nestleder
    • 6 Fagansvarlige
   • Inkludert Legal English (vil være en del av S&A når de har døtid)
    • 1 Director stilling
   • Inkludert GO International (vil være en del av S&A når de har døtid)
    • 1 Director stilling
   • Human Rights:
    • 1 Director
    • 1 Nestleder
    • fagarbeidere
   • Studietur (dersom det lar seg gjennomføre mtp. covid-19)
    • 1 director (ansvar for både stor og liten tur)
    • 1 Nestleder (stor studietur)
    • 1 økonomiansvarlig (stor studietur)
    • 5 fagarbeidere (stor studietur)
    • 1 økonomiansvarlig (liten studietur)
    • 3 fagarbeidere (liten studietur)
 • STEP
  • Kontaktinfo: step.bergen@no.elsa.org
  • Ledige verv:
   • Director for Student hunting (3 verv)
   • Director for Job Hunting (3 verv)
   • Promoteringsansvarlig (2 verv)

En nærmere redegjørelse av de ulike vervene.

SECRETARY GENERAL:
Assistent til Generalsekretær
(1 stilling)

Assistenten til Generalsekretær vil assistere ELSA Bergens generalsekretær med administrativt arbeid i forbindelse med forefallende arbeid, generalforsamlinger og landsmøter, samt bistå med drift av nettsiden til ELSA Bergen. Dette innebærer kjennskap til arrangementene til ELSA Bergen, og samarbeid med markedsføringsansvarlig om hvilket materiale som skal publiseres. Stillingen krever ingen teknisk kompetanse. Dette er en fantastisk mulighet til å få innblikk i driften av ELSA Bergen og opparbeide seg ferdigheter innenfor administrativt arbeid, samt drift av en studentorganisasjon. Du vil få attest for arbeidet.

Ta kontakt med Madeleine Holter på secgen.bergen@no.elsa.org dersom du har noen spørsmål om stillingen. Du søker ved å sende et kort motivasjonsbrev der du skriver litt om deg selv, dine egenskaper og hvorfor du ønsker vervet til secgen.bergen@no.elsa.org

MARKETING
Markedsføringsassistent
(2 stillinger)

Som markedsføringsassistent vil du bistå med markedsføringen av ELSA Bergen. I løpet av et år så er det mye spennende som skjer i regi av ELSA Bergen, og det er svært viktig å få all informasjonen ut til medstudenter på en god måte. Som assistent vil dine hovedoppgaver være å hjelpe markedsføringsansvarlig med det som behøves. Dersom du er usikker på hvilket verv du skal søke på i ELSA Bergen, så kan vervet som markedsføringsassistent være et fint sted å starte. Det er ingen andre assistenter som får muligheten til å være med på kryss og tvers av ELSA Bergen som det markedsføringsassistentene får være.

Eksempler på oppgaver som du kan møte som markedsføringsassistent:
• Ta bilder under arrangementer i regi av ELSA
• Hjelpe til med distribusjon av markedsføringsmateriale
• Tidvis ansvar for ELSA sine sosiale medier
• Stå på stands i forbindelse med arrangementer
• Komme med indéer og bidra til at vi får markedsført ELSA Bergen på best mulig måte.

Det er kjempeflott om du har erfaring innenfor foto og redigering/design. Dette er imidlertid ikke et absolutt krav, og du vil få nødvendig opplæring.

Ta kontakt med Marthe Edvardsen på marketing.bergen@no.elsa.org dersom du har spørsmål om stillingen og for å søke på stillingen.

ACADEMIC ACTIVITIES (AA)

Director for Prosedyrekonkurransen (AA)

Markedsføringsansvarlig for Prosedyrekonkurransen (AA)
Opptil 2 stillinger

Logistikkansvarlig for Prosedyrekonkurransen (AA)

Director for Forhandlingskonkurransen (AA)

Markedsføringsansvarlig for Forhandlingskonkurransen (AA)

ACADEMIC ACTIVITIES (AA)

Director for Prosedyrekonkurransen (AA)

Jeg søker en Director for Prosedyrekonkurransen. Prosedyrekonkurransen er en av de største konkurransene som blir arrangert ved det juridiske fakultet, og som Director vil du ha:

• Hovedansvar for fremgang i prosessen
• Hovedansvar for samkjøring og planlegging med de øvrige ansvarlige
• Ansvar for kommunikasjon med eksterne (dommere, veiledere og oppgaveskrivere)
• Ansvar for gjennomføringen av bankett etter finalen

Du vil selvfølgelig samarbeide med meg gjennom hele prosessen og ha full støtte i arbeidet.

Dersom du tror dette er noe for deg, send gjerne et motivasjonsbrev hvor du beskriver deg selv, dine egenskaper og hvorfor du ønsker vervet til academicactivities.bergen@no.elsa.org

Markedsføringsansvarlig for Prosedyrekonkurransen (AA)
Opptil 2 stillinger

Jeg søker to markedsføringsansvarlige for Prosedyrekonkurransen. Som et av de største arrangementene ved fakultetet trenger konkurransen markedsføring blant studentene og publikum. Markedsføringsansvarlig har blant annet ansvar for:

• Markedsføring av konkurransen på sosiale medier
• Koordinering med marketing-ansvarlig i ELSA Bergen og ELSA Norge
• Hjelper til der det trengs

Jeg vil selvfølgelig stå til full støtte under hele prosessen, og dette er en fantastisk mulighet til å være med å arrangere Prosedyrekonkurransen!

Dersom du tror dette er noe for deg, send gjerne et motivasjonsbrev hvor du beskriver deg selv, dine egenskaper og hvorfor du ønsker vervet til academicactivities.bergen@no.elsa.org

Logistikkansvarlig for Prosedyrekonkurransen (AA)

Jeg søker logistikkansvarlig for Prosedyrekonkurransen. Prosedyrekonkurransen er en av de største konkurransene som blir arrangert ved det juridiske fakultet og det er mye som må planlegges og koordineres. Logistikkansvarlig vil ha:

• Hovedansvar for at vi har alt som trengs til de ulike konkurransene
• Ansvar for å kjøpe gaver til dommerne og andre bidragsytere
• Ansvar for å ta med blomster til sponsor og finale-lagene.
• Hjelper til der det trengs, med mer.

Jeg vil selvfølgelig stå til full støtte under hele prosessen, og dette er en fantastisk mulighet til å være med å arrangere Prosedyrekonkurransen!

Dersom du tror dette er noe for deg, send gjerne et motivasjonsbrev hvor du beskriver deg selv, dine egenskaper og hvorfor du ønsker vervet til academicactivities.bergen@no.elsa.org

Director for Forhandlingskonkurransen (AA)

Jeg søker en Director for forhandlingskonkurransen. Forhandlingskonkurransen er en svært relevant konkurranse som blir arrangert på vårsemesteret og Director har ansvaret for at konkurransen blir vel gjennomført. Han/hun har blant annet ansvaret for:

• Kontakt og planlegging med samarbeidspartner for konkurransen
• At forhandlingskurs blir gjennomført

Director står fritt til å delegere oppgavene videre, men det er han/hun som vil ha det overordnede ansvaret. Selvfølgelig vil også jeg stå til full støtte under hele prosessen.

Dersom du tror dette er noe for deg, send gjerne et motivasjonsbrev hvor du beskriver deg selv, dine egenskaper og hvorfor du ønsker vervet til academicactivities.bergen@no.elsa.org

Markedsføringsansvarlig for Forhandlingskonkurransen (AA)

Opptil 2 stillinger

Jeg søker en markedsføringsansvarlige for Forhandlingskonkurransen. Forhandlingskonkurransen er en svært relevant konkurranse som blir arrangert på vårsemesteret, og den trenger markedsføring blant studentene og publikum. Markedsføringsansvarlig har blant annet ansvar for:

• Markedsføring av konkurransen på sosiale medier
• Koordinering med marketing-ansvarlig i ELSA Bergen og ELSA Norge
• Hjelper til der det trengs

Jeg vil selvfølgelig stå til full støtte under hele prosessen, og dette er en fantastisk mulighet til å være med å arrangere Forhandlingskonkurransen!

Dersom du tror dette er noe for deg, send gjerne et motivasjonsbrev hvor du beskriver deg selv, dine egenskaper og hvorfor du ønsker vervet til academicactivities.bergen@no.elsa.org

VP SOCIAL

Utlyser 2 vervholdere.

Vil ha ansvar for de sosiale arrangementene innad i Elsa samt fadderuken for utvekslingsstudentene på fakultetet. Dette kan være arrangering av julebord, quiz, vors, hytteturer og mye mer. Stillingen krever ingenting annet enn et stort engasjement for å skape mye hygge.

Du vil få attest for arbeidet.
Ta kontakt med Astrid Schjetne på social.bergen@no.elsa.org dersom du har spørsmål vedrørende stillingen.

VP SEMINARS & CONFERENCES
Utlyser 31 verv

Seminar og Aktuelt gruppen: det utlyses totalt 10 stillinger til denne undergruppen

Seminar og aktuelt gruppen
Utlyser:
1 Director
1 Nestleder
6 Fagansvarlige

Vil ha ansvar for å arrangere ulike foredrag, seminarer, kurs, bedriftsbesøk, tingrettsbesøk m.m. Stillingen krever ingen særlig kompetanse, men det er gunstig å være flink til å organisere samt å være god på kommunikasjon.

Man vil få attest for arbeidet.

Ta kontakt med Emilie Franssen på seminarsconferences.bergen@no.elsa.org dersom du har spørsmål vedrørende stillingen

Inkludert Legal English (vil være en del av S&A når de har døtid)
Utlyser 1 Director stilling

Legal English-kurset er et av de mest populære arrangementet til ELSA Bergen. Director for Legal English vil ha hovedansvaret for å arrangere minst et kurs i løpet av året. Han/hun må holde kontakten med kursholderen for å avtale nærmere tidspunkt, samt ha hovedansvaret for planleggingsprosessen og den praktiske gjennomføringen av kurset. Da arrangeringen av kurset ikke tar hele året vil en være medlem i S&A å hjelpe til der.

Man vil få attest for arbeidet.

Ta kontakt med Emilie Franssen på seminarsconferences.bergen@no.elsa.org dersom du har spørsmål vedrørende stillingen

Inkludert GO International (vil være en del av S&A når de har døtid)
Utlyser 1 Director stilling
Vil ha ansvar for å promotere alle de ulike go international tilbudene ELSA har. Denne stillingen er i konstant samarbeid med markedsføringsansvarlig, så god kommunikasjon er viktig. Her kan en være kreativ med promoteringen, ved å bruke sosiale medier men også å gjøre seg tydelig på jussen ved å f.eks. bruke stands. Her er man også en del av ELSA S&A så det er viktig å bidra når en har mulighet.

Man vil få attest for arbeidet.

Ta kontakt med Emilie Franssen på seminarsconferences.bergen@no.elsa.org dersom du har spørsmål vedrørende stillingen.

Human Rights: utlyser 9 stillinger
Herunder
1 Director
1 Nestleder
7 fagarbeidere

Vil ha ansvar for den nye Human Rights Gruppen og være med på å videreutvikle den. Målet er å utvikle gruppen og gjøre den synlig på jussen. Dette innebærer arrangeringer av seminarer, konferanser, stands, samt å skrive en fast spalte som er relevant for gruppen samt temaet til skoleavisen Injuria. Stillingene krever ingen særlig kompetanse.

Man vil få attest for arbeidet.
Ta kontakt med Emilie Franssen på seminarsconferences.bergen@no.elsa.org dersom du har spørsmål vedrørende stillingen

Studietur (dersom det skjer)
1 director: ansvar for både stor og liten

Liten: utlyser 4stillinger
Herunder:
1 økonomiansvarlig
3 fagarbeidere

Vil ha ansvar for arrangere og gjennomføre en Liten studietur. Denne tar som regel plass innad i Europa. Ved å være en del av gruppen er du garantert plass på studieturen! Dette er en gyllen mulighet til å lære og oppleve ikke bare faglig, men også mye kulturelt og sosialt innhold. Slik korona-situasjonen er i dag kan vi dessverre ikke garantere gjennomføring av disse turene, men vi håper likevel å få planlagt de, og fokusere på det sosiale i år. Alle jusstudenter, uansett avdeling, kan søke.

Stor: utlyser 7 stillinger
Herunder
1 Nestleder
1 økonomiansvarlig
5 fagarbeidere

Vil ha ansvar for arrangere og gjennomføre en Stor studietur. Denne tar som regel plass utenfor Europa. Ved å være en del av gruppen er du garantert plass på studieturen! Dette er en gyllen mulighet til å lære og oppleve ikke bare faglig, men også mye kulturelt og sosialt innhold. Slik korona-situasjonen er i dag kan vi dessverre ikke garantere gjennomføring av disse turene, men vi håper likevel å få planlagt de, og fokusere på det sosiale i år. Alle jusstudenter, uansett avdeling, kan søke.

STEP

Director for Student Hunting
3 stillinger
Ansvarlig for perioden med Student Hunting. Samarbeide med markedsføringsansvarlig om
promotering av traineeshipsene. Samarbeide med meg om å lage oversikter og gjennomgå
traineeshipsene. Være en ressurs for potensielle søkere ved å delta på stands og informasjonsmøter. Viktig del av vervet er å delta på møter og være en aktiv del av STEP-
teamet.

Vervet vil gi verdifull erfaring, og gjennom å være aktiv i STEP får du mulighet til å knytte
kontakter i arbeidslivet. I tillegg vil du få svært god innsikt i egne muligheter til å reise på
traineeopphold i utlandet.

Du kan søke ved å sende inn et kort motivasjonsbrev der du skriver litt om deg selv, hvilke
egenskaper eller erfaringer som gjør deg egnet til rollen, og hvorfor du ønsker vervet.
Motivasjonsbrev og eventuelle spørsmål om vervet kan sendes til VP STEP på mail
step.bergen@no.elsa.org

Director for Job Hunting
3 stillinger
Ansvarlig for perioden for job-hunting. Særlig ansvar for å følge opp prosessen med å
opprette traineeships i Bergensområdet. Drive idebanken og oversikten over hvilke
arbeidsgivere som kontaktes gjennom Google-Docs. Viktig del av vervet er å delta på møter
og være en aktiv del av STEP-teamet. Vervet vil gi verdifull erfaring, og gjennom å være aktiv
i STEP får du mulighet til å knytte kontakter i arbeidslivet. I tillegg vil du få svært god innsikt i
egne muligheter til å reise på traineeopphold i utlandet.

Du kan søke ved å sende inn et kort motivasjonsbrev der du skriver litt om deg selv, hvilke
egenskaper eller erfaringer som gjør deg egnet til rollen, og hvorfor du ønsker vervet.
Motivasjonsbrev og eventuelle spørsmål om vervet kan sendes til VP STEP på mail
step.bergen@no.elsa.org

Promoteringsansvarlig
2 stillinger
I oppgave å forbedre STEP sin webside (opprette ressursbank med relevante dokumenter
om søknadsprosess, fagkoder m.m.) og samarbeide tett med
markedsføringsansvarlig/markedsføringsassistent om dette. Booke og ha et overordnet ansvar for stands og andre events i samarbeid med STEP-teamet. Samarbeide om Go-
International og temakvelder med andre undergrupper. Samarbeide om lokalt markedsføringsmateriale sammen med markedsføringsansvarlig.

Vervet vil gi verdifull erfaring, og gjennom å være aktiv i STEP får du mulighet til å knytte
kontakter i arbeidslivet. I tillegg vil du få svært god innsikt i egne muligheter til å reise på
traineeopphold i utlandet.

Du kan søke ved å sende inn et kort motivasjonsbrev der du skriver litt om deg selv, hvilke
egenskaper eller erfaringer som gjør deg egnet til rollen, og hvorfor du ønsker vervet.
Motivasjonsbrev og eventuelle spørsmål om vervet kan sendes til VP STEP på mail
step.bergen@no.elsa.org