Oppføringer av ELSA Bergen

Sakspapirer GF H23

Vedlagt finner du sakspapirene (GF-pakken og Protokoll fra GF V23) til ELSA Bergens Generalforsamling H23. ELSA Bergens Generalforsamling H23 avholdes mandag 13. november, kl. 16:15 i seminarrom 2 på Det Juridiske Fakultet. Vedleggene nr. 2-4 finner du på å ELSAs side på MittUiB under «filer», og deretter «Generalforsamling 2023 høst». Ta kontakt med generalsekretær Joakim […]

Generalforsamling H23

Det innkalles herved til høstens generalforsamling i ELSA Bergen. Generalforsamlingen avholdes mandag den 13. november, klokken 16:15 i seminarrom 2 på Det juridiske fakultet, UiB. Alle semesterregistrerte studenter ved Det juridiske fakultet i Bergen er automatisk medlemmer av ELSA Bergen og har dermed stemme-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen. Sakspapirer blir publisert på MittUiB og […]

Generalforsamling H22

Styret i ELSA Bergen ønsker alle studenter ved Dragefjellet velkommen til høstens generalforsamling tirsdag 15. november i seminarrom 2 kl. 16:15. Vedlagt finner du den såkalte «GF-pakken», som inneholder dagsorden og alle vedlegg som er relevante for generalforsamlingen. Alle studenter ved Det juridiske fakultet i Bergen er automatisk medlemmer i ELSA-nettverk, og har dermed tale- […]