Generalforsamling høsten 2021

I samsvar med ELSA Bergen sine vedtekter § 7 innkalles det herved til høstens generalforsamling.

Generalforsamlingen avholdes tirsdag 2. november klokken 16:30 i auditorium 3 ved det juridiske fakultet. . Alle studenter semesterregistrert ved Det juridiske fakultet i Bergen er automatisk medlemmer av ELSA Bergen og har stemme-, tale- og forslagsrett på generalforsamling, jf. vedtektenes § 8, jf. § 3.

På generalforsamling vil styremedlemmer i ELSA Bergen legge frem sine semesterrapporter og økonomiansvarlig Vilde Prestnes Fiskerstrand vil presentere fjorårets regnskap. Generalforsamlingen skal også behandle budsjett og eventuelle vedtektsendringer. 

Sakspapirer vil bli publisert på Mitt UiB og ELSA Bergens nettsider senest én uke før generalforsamlingen. Saker til dagsorden og forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest to uker før arrangementet. Disse sendes til secgen.bergen@no.elsa.org innen tirsdag 19.oktober  klokken 18:00. Organisasjonens vedtekter er tilgjengelig på Mitt UiB og ELSA Bergen sine nettsider.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta, enten du er aktiv eller ikke. Generalforsamlingen er en fin mulighet til å bli bedre kjent med ELSA Bergen og hva slags aktiviteter vi tilbyr.  

Vel møtt!

Hilsen

 

Emilie H., Madeleine, Vilde, Marthe, Åshild, Emilie F. , Maria, Ine og Astrid 

Styret i ELSA Bergen 2021/2022