Generalforsamling våren 2021

Det innkalles herved til høstens generalforsamling i ELSA Bergen.

Generalforsamlingen avholdes onsdag den 19. mai klokken 16:30 i auditorium 2 på det juridiske fakultet, UiB. NB! Det tas forbehold om endringer til digitalt arrangement dersom smittesituasjonen krever det.

Alle studenter semesterregistrert ved Det juridiske fakultet i Bergen er automatisk medlemmer av ELSA Bergen og har dermed stemme-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal også behandle budsjett for neste studieår og eventuelle vedtektsendringer. Økonomiansvarlig Vilde Monclair vil også redegjøre for foreløpig regnskap.

Styret for studieåret 2021/2022 skal velges. Til hver posisjon vil Generalforsamlingens ordstyrer presentere kandidater som har gjort sitt kandidatur klart gjennom motivasjonsbrev vedlagt i GF-pakken. Det er likevel anledning til å stille uoppfordret (“benke”) til alle posisjonene.  Det vil bli satt av tre minutter for å holde appell til hver kandidat, deretter ti minutter for spørsmål til kandidaten. Dersom du har spørsmål angående styrevervene, er det bare å ta kontakt. Spørsmål kan sendes til secgen.bergen@no.elsa.org

Sakspapirer blir publisert på Mitt UiB og ELSA Bergens nettsider senest én uke før generalforsamlingen. Kontakt generalsekretær Andrine Rossi på secgen.bergen@no.elsa.org dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt på mail.

Saker til dagsorden og forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest to uker før arrangementet. Disse sendes til secgen.bergen@no.elsa.org innen onsdag den 5. mai klokken 18:00.

Organisasjonens vedtekter er tilgjengelig på ELSA Bergen sine nettsider og på ELSAs side på Mitt UiB under «filer».

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta, enten du er aktiv eller ikke. Generalforsamlingen er en fin mulighet til å bli bedre kjent med ELSA Bergen og hva slags aktiviteter vi tilbyr.

Vel møtt!

 

Hilsen

Martine, Andrine, Vilde, Pernille, Mina, Marlen, Maja, Theis og Camilla.

Styret i ELSA Bergen 2020/2021