Søk styreverv i ELSA Bergen!

Har du lyst på et verv i verdens største uavhengige organisasjon for jusstudenter? Nå har du muligheten! På Dragefjellet arrangerer ELSA Bergen høstens største arrangement; Prosedyrekonkurransen, fadderuken for de internasjonale studentene. I tillegg tilbyr vi traineeship i utlandet til studentene, og mye mye mer. Interessert? Les videre!

Hvorfor bør du søke?

Et styreverv i ELSA Bergen gir deg sjansen til å erfare de mulighetene organisasjonen byr på både i Bergen, Norge og Europa. Du får verdifull leder- og organisasjonserfaring og mulighet til å knytte unike nettverk utenfor Dragefjellet. Det er mange ulike verv å søke på, enten du vil bidra til studentlivet på fakultetet eller å promotere noen av mulighetene vi tilbyr utenlands. Sjekk ut de ulike undergruppene våre her.

Hvilke verv kan du søke på?

Styret består av president (leder), generalsekretær (nestleder), treasurer (økonomiansvarlig), markedsføringsansvarlig, vice president for academic activities, vice president for seminar & conferences, vice president for student trainee exchange programme, vice president for social activities og vice president for ALD. Følg denne linken for nærmere stillingsbeskrivelser her.

Hvordan kan du søke?
Send et motivasjonsbrev til secgen.bergen@no.elsa.org, der du redegjør for din motivasjon til å søke og hvorfor du passer til vervet. Søknaden bør være ca. 500 ord, og fristen for å søke er 20. april 2021 kl. 20:00

 

Styrevervene vil velges under ELSA Bergens Generalforsamling den 19.mai kl. 16:15. Til hver posisjon vil Generalforsamlingens ordstyrer presentere kandidater som har gjort sitt kandidatur klart gjennom motivasjonsbrev vedlagt i GF-pakken. Det er likevel anledning til å stille uoppfordret (“benke”) til alle posisjonene. Det vil bli satt av tre minutter for å holde appell til hver kandidat, deretter ti minutter for spørsmål til kandidaten

Grip muligheten – søk nå!