Generalforsamling høsten 2020

Det innkalles herved til generalforsamling i ELSA Bergen.

 

Generalforsamlingen avholdes mandag den 16. november klokken 16:30 i auditorium 4. Det vil bli servert mat til alle som kommer.

 

Alle studenter semesterregistrert ved Det juridiske fakultet i Bergen er automatisk medlemmer av ELSA Bergen og har dermed stemme-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen.

 

På generalforsamlingen vil styremedlemmene i ELSA Bergen legge frem sine semesterrapporter og økonomiansvarlig Vilde Monclair vil presentere fjorårets regnskap. Generalforsamlingen skal også behandle budsjett og eventuelle vedtektsendringer. I tillegg skal det velges inn et nytt styremedlem.

 

Sakspapirer blir publisert på Mitt UiB og ELSA Bergens nettsider senest én uke før generalforsamlingen. Kontakt generalsekretær Andrine Rossi på secgen.bergen@no.elsa.org dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt på mail.

 

Saker til dagsorden og forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest to uker før arrangementet. Disse sendes til generalsekretær Andrine Rossi på secgen.bergen@no.elsa.org innen mandag den 2. november klokken 18:00.

 

Organisasjonens vedtekter er tilgjengelig på ELSA Bergen sine nettsider og ELSAs side på Mitt UiB under «filer».

 

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta, enten du er aktiv eller ikke. Generalforsamlingen er en fin mulighet til å bli bedre kjent med ELSA Bergen og hva slags aktiviteter vi tilbyr.

 

Av hensyn til smittevern vil det være påmelding til arrangementet. Link til påmelding: https://forms.gle/Wq9G4t3P4zG4zTAN6

 

Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram for et innblikk i våre mange aktiviteter.

 

Vel møtt!

 

 

Hilsen

 

Martine, Andrine, Vilde, Pernille, Mina, Marlen, Maja, Theis og Camilla.

Styret i ELSA Bergen 2020/2021