Velkommen til manuduksjon i kontraktsrett med ELSA Bergen hos Schjødt.

Seminar i sivil- og straffeprosess hos Schjødt

Sammen med Advokatfirmaet Schjødt inviterer ELSA Bergens seminar- og aktueltgruppe til seminar i sivil- og straffeprosess torsdag den 17. januar klokken 17:00. Seminaret holdes i Schjødt sine lokaler i Grieg-Gaarden, C. Sundts gate 17.

I første del av seminaret vil foredragsholderne gjennomgå gangen i sivile tvistesaker, med hovedvekt på gjennomføringen av hovedforhandlingen. I seminarets andre del vil straffeprosessens regler om bevisføring i straffesaker og varetektsfengsling gjennomgås og forklares.

Foredragsholdere med bred erfaring

Seminaret vil bli holdt av senioradvokat Jan Magne Isaksen, som har betydelig erfaring fra kommersielle tvistesaker, og advokat Reidar E. Mowatt som er tilknyttet Schjødts avdeling for olje, energi & shipping og som var dommerfullmektig i Bergen tingrett i 2016-2018. I tillegg kommer advokatfullmektig Christopher Thue Jerving, som jobber for prosedyreavdelingen og til daglig håndterer problemstillinger innenfor sivilprosessen.

Seminaret varer til klokken 19:00. Etter endt presentasjon vil det bli mingling og enkel servering av mat og drikke.

Arrangementet krever påmelding og er åpent for alle studenter på 4. studieår. Det er plass til 110 deltakere. Alle som er påmeldt vil få en bekreftelse på e-post når arrangementet nærmer seg. Det er mulig å sette seg på venteliste når arrangementet er fulltegnet.

Vel møtt!

Påmelding til seminaret hos Schjødt

Påmelding til seminar i sivil- og straffeprosess

*** Arrangementet er nå fulltegnet. Vi anbefaler likevel at du registrerer deg. Du vil da bli satt på venteliste i tilfelle det skulle bli noen ledige plasser. ***

Informasjonen du oppgir blir kun brukt i forbindelse med påmeldingen og vil slettes i etterkant av arrangementet.