Bli med å arrangere ESA Moot Court 2019 i Bergen

Juristforeningens Nikolai Bjerke om ESA Moot Court.

Nikolai Bjerke

ESA Moot Court er en internasjonal prosedyrekonkurranse som arrangeres av ESA (EFTA Surveillance Authority) i samarbeid med juridiske fakulteter og studentorganisasjoner både i Norge og på Island. Den første prosedyrekonkurransen ble avholdt i Oslo i 2015, og i 2019 avholdes konkurransen på Island. Konkurransen har som formål å gi studentene et unikt dypdykk i EU- og EØS-retten. Den avholdes dessuten på engelsk og gir derfor også studentene mulighet til å forbedre sine akademiske engelskkunnskaper og sin forståelse av juridisk engelsk.

Konkurransens vinnere kan glede seg over flotte premier:
– I tillegg til å kunne få studiepoeng for deltakelsen får vinnerlaget en reise til Brussel og Luxembourg, hvor de kan vente seg et spennende innblikk i EU- og EØS-rettslige institusjoner, forteller Juristforeningens leder Nikolai Bjerke.

Europautvalget

De innledende rundene gjennomføres som mindre prosedyrekonkurranser og det skal derfor arrangeres en regional prosedyrekonkurranse i Bergen høsten 2019. Det skal kåres ett vinnerlag som går videre til finalen på Island.

Vilde Serene Birkelund om ESA Moot Court.

Vilde Serene Birkelund

For at konkurransen skal gå på skinner, vil Juristforeningen og ELSA Bergen nå opprette et europautvalg som gjennom vårsemesteret skal jobbe med gjennomføringen av konkurransens innledende runder.

– Dette er en unik mulighet for studentene og vi gleder oss over å få være med på å arrangere konkurransen. Nå trenger vi din hjelp, sier ELSA Bergens president Vilde Serene Birkelund.

Fakultetet har ansvar for det materielle innholdet i konkurransen og utvalget sine oppgaver vil derfor primært være å kontakte eksterne samarbeidspartnere som skal veilede lagene frem mot konkurransen. Utvalget skal også markedsføre konkurransen, ha kontakt med studentene og bidra til den praktiske gjennomføringen av arrangementer i tilknytning til konkurransen.

Søk i dag!

Vil du være med å arrangere ESA Moot Court i Bergen? Send en søknad til fag@juristforeningen.com. Søknaden skal inneholde studieår, noen ord om din motivasjon og eventuell tidligere relevant erfaring. Relevant erfaring vil være et pluss, men er ingen nødvendighet. Søknadsfrist er 31. januar.