ELSA Bergens prosedyrekonkurranse!

Bli med på prosedyrekonkurranse

Kluge Advokatfirma - ELSA Bergens hovedsamarbeidspartner for prosedyrekonkurransen

ELSA Bergens hovedsamarbeidspartner for prosedyrekonkurransen:
Kluge Advokatfirma
www.kluge.no

I samarbeid med Kluge Advokatfirma har vi gleden av å presentere ELSA Bergen Regionale Prosedyrekonkurranse 2018! Konkurransen retter seg mot deg som synes at advokatyrket virker spennende, og som ønsker å teste ut fagkunnskapene dine i praksis – og samtidig lære mer om prosedyre- og saksforberedelse.

**Oppgaven til den innledende runden kan nå lastes ned her**

Som deltaker får du en unik anledning til å tilegne deg verdifulle erfaringer som du ikke får gjennom studiet, du får sjansen til å prosedere foran anerkjente jurister, og ellers gode muligheter til å knytte kontakt med aktører i arbeidslivet. Ikke minst vil du få en førstehånds opplevelse av det som definitivt er et av Dragefjellets største, mest spennende og mest prestisjefulle faglige arrangementer!

Lav terskel

Det er ikke nødvendig å ha tidligere erfaring fra prosedyre eller andre liknende forkunnskaper. Lagene som kommer videre etter den innledende runden får tildelt veiledere i form av en advokat med lang erfaring innen prosedyre og videre holder Kluge Advokatfirma prosedyrekurs for lagene. I tillegg til selve kurset vil bli serveret mat og drikke, og det vil være mulighet for deltakerne til å mingle og stille spørgsmål til foredragsholderne.

Etter finalen arrangeres det bankett for finalistene, hvor blant annet dommerpanelet og veilederne er invitert. Dette vil du ikke gå glipp av!

Prosedyrekonkurranse med flotte premier

Vinnerlaget får praktikantopphold hos Kluge Advokatfirma, 15 studiepoeng*, og i tillegg en pengepremie på kr. 10.000,-.
Vinnerne får også muligheten til å representere Bergen i den nasjonale finalen mot Tromsø og Oslo, som arrangeres februar 2019.

*15 studiepoeng per deltager på vinnerlaget. Tildeling av studiepoengene forutsetter at man deltar i ELSA Norges Nasjonale Prosedyrekonkurranse. Les mer på emnesiden.

Konkurransens gang

Konkurransen går over tre runder, hvorav én skriftlig og to muntlige. De muntlige prosedyrerundene – semifinalen og finalen – avholdes henholdsvis 29. oktober og 23. november.

Det kreves ingen påmelding for å delta – laget er med i konkurransen så snart besvarelsen til den innledende runden er sendt inn!

Innledende runde

Oppgaveteksten er utarbeidet av Kluge og skal besvares som en vanlig praktikumsoppgave. Det vil være mulig å stille med lag på inntil to personer. Besvarelsene sendes videre til en ekstern oppgaveretter som velger ut de fire sterkeste besvarelsene som går videre til semifinalen.

Den innledende runden begynte mandag den 1. oktober kl. 10:00. Oppgaven kan lastes ned HER.

Du finner også oppgaven i ELSAs fillager på Mitt UiB. For å åpne den der må du melde deg inn i emnet «ELSA Bergen». Det kan du gjøre ved å følge denne linken: https://mitt.uib.no/enroll/E6J9HK.

Besvarelsene har en ordgrense på 2000 ord, og må leveres senest 8. oktober kl. 14:00 til vpaa.bergen@elsa.no.

Ikke nøl med å sende mail eller andre henvendelser dersom noe skulle være uklart!

Vi håper at så mange så mulig griper muligheten til å bli bedre kjent med sin indre prosedyreadvokat!

ELSA Bergens hovedsamarbeidspartner for prosedyrekonkurransen:
Kluge Advokatfirma
www.kluge.no