Helena Baugstø på besøk hos FN.

Reisebrev fra FNs barnekomité

Tidligere i år deltok Helena Baugstø fra ELSA Bergen på delegations. I reisebrevet som følger kan du lese mer om hennes opplevelser.

 

Hei,

Jeg heter Helena og går for tiden på femte årstrinn ved det juridiske fakultet i Bergen. I januar var jeg så heldig å få muligheten til å dra ut som et delegat på vegne av ELSA. Dette var en fantastisk opplevelse, som jeg ønsker å skrive litt om.

Å reise som et delegat for ELSA deltar innebærer at man få overvære møter holdt av ulike internasjonale institusjoner. Her har man det som kalles observatørstatus. Dette innebærer at man i utgangspunktet ikke deltar aktivt på møte, men observerer det som blir sagt og skriver en kort rapport etter at møte er ferdig. Det er også svært lett å søke, og det stilles ingen karakterkrav. Alt du må gjøre er å skrive et motivasjonsbrev om hvorfor du ønsker å dra som ELSA-delegat.

Helena kom tett på FNs barnekomité

Helena kom tett på FNs barnekomité.

Tett på FN

ELSA har en rekke avtaler med flere spennende internasjonale institusjoner, hvor man kan søke om å få være delegat. Jeg fikk dra til Committee on the Right of the Child (FNs barnekomité – CRC), 77th session i Genève. Møtet i FNs barnekomité foregikk hos FNs høykommissær for menneskerettigheter, som er en spesialavdeling innenfor FN organet. FNs barnekomité jobber for barns rettigheter og komiteen består av personer fra flere land som alle er eksperter på barns rettigheter.

Det er alt fra jurister, leger, økonomer og andre profesjoner som sitter i komiteen. Oppgaven til komiteen er å påse at stater som har ratifisert Barnekonvensjonen overholder sine forpliktelser. Under møte får du som ELSA delegat høre på at ulike stater presentere sin rapport om barns rettigheter i deres hjemland. Dernest, spør komiteen om ting som virker uklart. Avslutningsvis presenterer komiteen sine generelle anbefalinger om hva statene bør gjøre annerledes for å forbedre barns rettigheter i de ulike landene. De peker også på hvilke tiltak som har blitt gjort som er positive.

Personlig vil jeg anbefale deg på forhånd å sette deg noe inn i teamet slik at man får et godt utbytte av møte. Jeg har tidligere hatt menneskerettigheter og barnerett, hvor jeg lærte litt om Barnekonvensjonen. I tillegg fikk jeg og de andre ELSA delegatene jeg reiste sammen med, muligheten til å intervjue flere av komiteens medlemmer, noe som var en stor ære! Da vi intervjuet dem spurte vi litt mer om hva komiteen egentlig gjør og hvordan FN fungerer. Flere av dem er svært dyktige jurister, dommere og advokater i deres respektive stater og de har et stort engasjement for barns rettigheter! Det var også stas at de hadde tid til å snakke med også privat ettersom deres hverdag er meget hektisk under møte.

Fem delegater fra hele Europa.

Fem ELSA-delegater fra hele Europa.

Tid til sosialt

I tillegg til det faglige var turen også veldig sosial. Jeg reiste sammen med ELSA delegater fra Frankrike, Spania og Tyrkia, og kjente ingen av dem fra før. Likevel fant vi raskt tonen og det blir diskutert mye om våre ulike rettskulter. Vi bodde sammen på et hostel i Genève og dette var en fin måte å bli kjent på. Hver kveld spiste vi middag sammen hvor vi gjennomgikk hva som ble sagt av komiteen under møter, mens resten av kvelden gikk til masse jenteskravling. Vi hadde også tid til å utforske Genève og være ordentlige turister. Videre vil jeg vil påstå at jeg har fått venner for livet og vi har alle tilfelles at vi studerer juss i ulike land i Europa. Vi ble enige om å holde kontakten i fremtiden og ser frem til å møte hverandre igjen.

Avslutningsvis vil jeg anbefale alle å søke om å få dra som ELSA delegat. Du får en unik mulighet til å se hvordan internasjonal juss anvendes i praksis samt bli kjent med andre ELSA-medlemmer fra andre land. For meg var dette en unik erfaring og et innblikk i hvordan internasjonale institusjoner arbeider. Det er også en perfekt mulighet dersom du vurderer en karriere innenfor internasjonal rett. og jeg håper jeg kan ta med meg denne erfaringen videre i jusstudiet samt i arbeidslivet. Du får med andre ord «a first-hand experience on international decision making»!

Lykke til!

Beste hilsen
Helena Baugstø