ELSA Bergen på Dragefjellet

Ekstraordinær generalforsamling

Det kalles herved inn til ekstraordinær generalforsamling i ELSA Bergen den 15. september 2022

Vedlagt ligger innkalling og sakspapirer