Generalforsamling H22

Styret i ELSA Bergen ønsker alle studenter ved Dragefjellet velkommen til høstens generalforsamling tirsdag 15. november i seminarrom 2 kl. 16:15.

Vedlagt finner du den såkalte «GF-pakken», som inneholder dagsorden og alle vedlegg som er relevante for generalforsamlingen.

Alle studenter ved Det juridiske fakultet i Bergen er automatisk medlemmer i ELSA-nettverk, og har dermed tale- og stemmerett ved generalforsamlingen. Vi oppfordrer dermed alle drager, gamle som nye, til å møte.

Spørsmål om gjennomføring av generalforsamlingen kan rettes til Victor Botnevik på secgen.bergen@no.elsa.org