ELSA Bergen på Dragefjellet

Menneskerettighetsgruppen søker nye medlemmer

Rakk du ikke søke verv i høst? Vi utlyser mange nye stillinger i den nyoppstartede menneskerettighetsgruppen her på jussen. Vil du for eksempel bli med å arrangere en helt ny innsamlingsaksjon? Eller kanskje du har vært med i Rafto og ønsker å videreutvikle et samarbeid med dem? Eller hva med en mulighet til å gjøre grundig research og skrive fagartikler om viktige menneskerettighetstema? 

I det følgende kommer en oversikt over hvilke verv vi utlyser. Hvis du ønsker å søke på flere stillinger velger du selv om du vil skrive én eller flere søknader- men husk å skrive en liste over prioritert rekkefølge. Alle stillinger skal være enkle å kombinere med en ellers hektisk studiehverdag. Stillingene varer fra januar 2022 til semesterslutt i juni 2022.

Ønsker du å bli med å utvikle en helt ny og viktig gruppe på jussen? Skriv et kort motivasjonsbrev (mellom en halv til én side) om hvorfor du ønsker vervet/vervene, og hvorfor det er akkurat du som burde bli valgt. Søknader sendes til humanrights.bergen@elsa.org innen 03.02.2022 kl. 23.59, og vervene besettes ut ifra disse. 

Har du spørsmål om innhold i vervene eller søknadsprosessen, send en melding til ELSA Bergen her på Facebook/Instagram, eller mail til humanrights.bergen@elsa.org.  

NB: enkelte av stillingene er allerede besatt av vervholdere som søkte og ble valgt høsten 2021.

 

Ledige stillinger og stillingsbeskrivelser

Jussaksjonen

Jussaksjonen er det vi håper vil bli en årlig innsamlingsaksjon på fakultetet. Aksjonen er tenkt å strekke seg over én uke på vårparten og vil bestå av ulike arrangementer både i forkant og under aksjonsuken, der målet er å samle inn penger til en nærmere bestemt organisasjon. Per nå søker Jussaksjonen en økonomiansvarlig og fire medarbeidere.

Økonomiansvarlig
Som økonomiansvarlig har du overordnet ansvar for det som skal bli en innsamlingsaksjon. Det betyr at du må evne å holde god oversikt over potensielt store beløp, og tidligere erfaring med regnskapsprogram/ andre økonomiverv er et pluss (men ikke nødvendig). Overordnet økonomiansvarlig i ELSA Bergen vil være til hjelp og støtte.

Medarbeider (4 stillinger)
Medarbeidere skal sammen med resten av gruppen være med å arrangere diverse arrangementer under aksjonsuken. Det er blant annet tenkt at det skal arrangeres et aksjonsløp. Det innebærer å finne et sted å avholde løpet, og å være kontaktperson for personer/ grupper som melder seg på, samt sørge for selve gjennomføringen.

Det skal også arrangeres en aksjonskveld på slutten av uken. Arbeidsoppgaver innebærer å booke lokale og sette program for kvelden, samt overse at selve gjennomføringen blir vellykket.

Samarbeidsgruppen med Rafto 

Denne gruppen skal jobbe med et samarbeid mellom ELSA Bergen og Raftostiftelsen. Det skal arrangeres et helt nytt, årlig Raftoforedrag på jussen i forbindelse med det aktuelle årets Raftoprismottaker. I tillegg ønsker vi å tilby undervisning i menneskerettigheter for jusstudenter på Raftohuset. I denne gruppen vil det være rom for å komme med nye ideer til hvordan et fremtidig samarbeid skal se ut. Tidligere erfaring i Rafto er et pluss (men ikke nødvendig). Per nå søker gruppen en medarbeider.

Medarbeider (2 stillinger, 1 BESATT)

Medarbeidere i denne gruppen skal jobbe tett med leder for å gjennomføre samarbeidet mellom ELSA Bergen og Raftostiftelsen.

Arrangementsgruppen

Denne gruppen skal arrangere foredrag, panelsamtaler, debatter, workshops, quiz, turer til retten der det prosederes på menneskerettighetsbrudd, osv. Arrangementene skal belyse ulike menneskerettighetstemaer, med særlig fokus på det aktuelle årets overordnede tema satt av ELSA. For skoleåret 2021/2022 er temaet «Privacy in the Digital Age». Gruppen skal også arrangere den årlige ELSA Day (dette er på høsten, og er allerede arrangert for inneværende skoleår). Arbeidsoppgaver er ikke satt i stein, slik at det er rom for at gruppen selv bestemmer hvordan de ønsker å jobbe, og hvilke prosjekter som skal gjennomføres. Per nå søker Arrangementsgruppen en leder og tre medarbeidere

Leder (1 stilling)
Leder for denne gruppen bør ha gode organisatoriske evner, og bør klare å holde oversikt over mange ulike prosjekter på én gang. Leder er overordnet ansvarlig både for å planlegge og komme med ideer til arrangementer, samt gjennomføringen av disse.

Medarbeider (3 stillinger)
Medarbeidere hjelper leder med å finne folk som kan arrangere foredrag, samt deltakere til debatter, workshops o.l. De vil være aktive i beslutningsprosessene, og initiativ og kreative ideer til hva som kan arrangeres og hvem som burde delta er et pluss. 

Research-gruppen

Denne gruppen skal skrive juridiske fagartikler. Disse skal gjøre dypdykk i det aktuelle årets menneskerettighetstema. For skoleåret 2021/2022 er temaet «Privacy in the Digital Age». Det krever at det gjøres grundig research, og tidligere erfaring/ lyst til å prøve seg i journalistikkens verden er et pluss. I tillegg er gruppen tiltenkt å skrive artikler som promoterer det øvrige arbeidet Human Rights-gruppen gjør, for eksempel i forbindelse med Raftoprisutdelingen eller Jussaksjonen. Per nå søker gruppen en leder og en medarbeider.

Gruppen skal også undersøke muligheter for å starte opp egen podcast om temaet «menneskerettighetsbrudd du ikke hører om».

Leder (1 stilling)
Leder av research-gruppen har overordnet ansvar for å drive gruppen gjennom de ulike prosjektene. Leder bør ha gode organisatoriske evner og lyst til å drive dypdykk ned i spennende juridiske problemstillinger. 

Medarbeider (2 stillinger, 1 BESATT)
Medarbeidere jobber tett i en liten gruppe, og hjelper leder med å gjøre research til fagartiklene, i tillegg til at de skriver artiklene sammen. Gode skriveferdigheter er et pluss.