ELSA Bergen på Dragefjellet

STEP søker ny direktør for Job Hunting

En av vervholderne hat måttet fratre sin stilling dette semesteret, og i den forbindelse utlyses en ny stilling til job-hunting teamet.

Som del av job-hunting teamet er du ansvarlig for perioden for job-hunting. Dette innebærer et særlig ansvar for å følge opp prosessen med å opprette traineeships i Bergensområdet, først og fremst gjennom å kontakte og kommunisere med ulike bedrifter. Arbeidet innebærer også å drive idébanken og oversikten over hvilke arbeidsgivere som kontaktes gjennom Google-Docs. En viktig del vervet er å delta på møtet og være en aktiv del av PD-teamet.

Vervet vil gi verdifull erfaring, og gjennom å være aktiv i PD får du mulighet til å knytte kontakter i arbeidslivet. I tillegg vil du få svært god innsikt i egne muligheter til å reise på traineeopphold i utlandet.

Du kan søke ved å sende inn et kort motivasjonsbrev der du skriver litt om deg selv, hvilke egenskaper eller erfaringer som gjør deg egnet til rollen, og hvorfor du ønsker vervet. Motivasjonsbrev og eventulle spørsmål om vervet kan sendes til VP PD på følgende epost: professionaldevelopment.bergen@no.elsa.org