ELSA Bergens Prosedyrekonkurranse

ELSA Bergens Regionale Prosedyrekonkurranse

Prosedyrekonkurransen er i korte trekk en fiktiv rettssak, som gir jusstudentene en forsmak på hvordan det er å opptre på vegne av en klient foran en domstol. Som advokat er det nødvendig å kunne representere sin sak på best mulig måte, men i løpet av jusstudiet er det lite fokus på denne kunnskapen.

ELSAs prosedyrekonkurranse bidrar til at flere studenter får erfaring og kjennskap til denne viktige ferdigheten, og i samarbeid med vår hovedsamarbeidspartner Kluge Advokatfirma har vi gleden av å arrangere ELSA Bergens Regionale Prosedyrekonkurranse!

Det er ikke nødvendig med erfaring eller forkunnskaper innen prosedyre. Lagene som kommer videre til semifinalen får tildelt veiledere, som er advokater med lang erfaring innen prosedyre. I tillegg vil semifinalelagene motta invitasjon til et prosedyrekurs i regi av Kluge. Kurset holdes i Kluges lokaler i Bergen sentrum av to drevne prosedyreadvokater. Det vil bli servering av mat og drikke, og i tillegg anledning til å mingle og stille spørsmål til foredragsholderne.

Prosedyrekonkurransen er en krevende konkurranse, og mye arbeid legges ned av deltagerne. Det er derfor en glede for oss å kunne premiere vinnerlaget ved fakultetet i Bergen med et praktikantopphold hos Kluge Advokatfirma, 1o studiepoeng og en pengepremie på 10 000,-.

ELSA Bergens hovedsamarbeidspartner i Prosedyrekonkurransen

 

ELSA Bergens hovedsamarbeidspartner for prosedyrekonkurransen er Kluge Advokatfirma. Kluge har 170 medarbeidere fordelt på kontorer i Stavanger, Oslo, Bergen og Hamar, og er et av landets raskest voksende advokatfirmaer. Kluges klienter er i første rekke store og mellomstore private næringslivsbedrifter. I tillegg bistår Kluge offentlige etater på en rekke oppdrag. Les mer om Kluge og deres studenttilbud her.

 

Konkurransens gang

Deltagerne skal først gjennom en skriftlig innledende runde, hvor studentene har én uke på å besvare en praktikumsoppgave med en ramme på 2000 ord. Besvarelsene sendes videre til en ekstern oppgaveretter som velger ut de fire sterkeste besvarelsene som går videre til semifinalen.

Den videre prosessen består av to muntlige runder der lagene prosederer foran et dommerpanel bestående av kunnskapsrike, profilerte jurister, med bakgrunn fra både advokat- og dommeryrket. Før de to muntlige prosederingsrundene starter får man som nevnt veiledere, samt invitasjon til et prosedyrekurs avholdt av Kluge advokatfirma.

I semifinalen skal to og to lag prosedere foran et dommerpanel. Prosedyren tar utgangspunkt i en gitt oppgave, og så prosederer man enten på vegne av saksøker eller saksøkte. Dommerpanelet skal så velge de to beste lagene som går videre til den store finalen.

I finalen er det et nytt dommerpanel, og de to lagene skal igjen prosedere på vegne av saksøker eller saksøkte. Etter at dommerne har utnevnt vinnerlaget og etter premiering, arrangeres det bankett for finalister, veiledere og dommere.

Vinnerlaget blir sendt videre til den nasjonale finalen i ELSAs prosedyrekonkurranse.

Datoer for ELSA Bergen Regionale Prosedyrekonkurranse 2019:

Den innledende oppgaven blir publisert 30. september kl. 10, med innleveringsfrist den 7. oktober kl. 14. Semifinalen avholdes ved det juridiske fakultet onsdag den 30. oktober, og finalen finner sted fredag den 22. november.

Studenter og andre interesserte er hjertelig velkommen som tilskuere, så hold av datoene og vær med på høstens største konkurranse!

Følg ELSA Bergen på Facebook for oppdateringer. Oppgaven til innledende runde finner du her: Prosedyreoppgave innledende runde 2019