Bli med på generalforsamling i ELSA Bergen. Innlustrasjonsfoto.

Generalforsamling høsten 2018

Det innkalles herved til generalforsamling i ELSA Bergen

Generalforsamlingen avholdes tirsdag den 27. november klokken 16:30 i auditorium 4 ved borggården. Det vil bli servert pizza til alle som kommer.

Sakspapirene kan nå lastes ned HER og protokoll fra forrige generalforsamling HER.

Alle studenter semesterregistrert ved Det juridiske fakultet i Bergen er automatisk medlemmer av ELSA Bergen og har dermed stemme-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vil styremedlemmene i ELSA Bergen legge frem sine semesterrapporter og økonomiansvarlig Ingrid Marie Bondø vil presentere fjorårets regnskap. Generalforsamlingen skal også behandle budsjett og eventuelle vedtektsendringer.

Sakspapirer blir publisert på Mitt UiB og ELSA Bergens nettsider senest én uke før generalforsamlingen. Kontakt generalsekretær Jonas Nikolaisen dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt på mail.

Saker til dagsorden og forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest to uker før arrangementet. Disse sendes til vår generalsekretær innen tirsdag den 13. november klokken 16:30.

Organisasjonens vedtekter er tilgjengelig på ELSA Bergen sine nettsider og ELSAs side på Mitt UiB under «filer».

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta, enten du er aktiv eller ikke. Generalforsamlingen er en fin mulighet til å bli bedre kjent med ELSA Bergen og hva slags aktiviteter vi tilbyr.

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og Snapchat for et innblikk i våre mange aktiviteter.

Vel møtt!