Nå har du muligheten til å søke på nye delegations!

CFD, lavere kvalitetNå har du nye muligheter til å reise som delegat!

Søknadsfrister 1.november, 10.november, 24.november, 1.desember og 14.desember!

ELSA Bergen gir økonomisk støtte til delegater som velges ut fra UiB.

Hva er Call for delegations?

Call for delegations gir deg muligheten til å reise som representant for ELSA (delegat) til møter i ulike organisasjoner. Du kan reise til UNESCO, UNECOSOC, UN Human Rights Bodies, UNCITRAL, Council of Europe, WIPO og INTA.

Det stilles ingen spesielle krav bortsett fra at du er medlem i ELSA (noe alle studenter ved Juridisk fakultet i Bergen er). Relevant bakgrunn, for eksempel at du har hatt et relevant fag, vil være et pluss i vurderingen.

Å reise som delegat vil gi deg en relevant internasjonal erfaring og muligheten til å møte jusstudenter fra andre land. I tillegg er det noe unikt du kan putte på CV’en. ELSA Bergen gir økonomisk støtte til de som velges ut.

For mer utfyllende informasjon om hva delegations er, se her. (http://elsa.no/bergen/2013/10/12/hva-er-delegations/)

Hva må du oppgi i søknaden?

Generell informasjon om deg selv, eventuell erfaring innen ELSA, samt et motivasjonsbrev på maks 500 ord som forteller hvorfor du vil reise.

Hvilke muligheter har du nå?

Du kan nå reise som delegat til UN Human Rights Bodies, United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) og World Intellectual Property Organization (WIPO)!

Mer informasjon:

UN Human Rights Bodies

Genève – 2-4.desember 2013, Forum on Business and Human Rights. Se agendaen for utfyllende informasjon.

Agenda: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2013ForumonBusinessandHumanRights.aspx

Søknadsskjema: https://docs.google.com/forms/d/1LzIk2Vqot5VmkOKALtJKNbvAz2fNzWgmd0YlqvUjzbg/viewform

Søknadsfrist: 10.november 2013 kl.23.59.

United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)

1. New York – 11-14.februar 2014, Commission for Social Development. Se agenda for utfyllende informasjon.

Agenda: http://undesadspd.org/CommissionforSocialDevelopment/Sessions/2014.aspx

Søknadsskjema: https://docs.google.com/forms/d/1iGBIThbtx2c10hlYaFQt9zhOp6d-Mh0m3m7bnXe2m0s/viewform

Søknadsfrist: 24.november 2013 kl.23.59.

2. New York – 17-21.februar 2014, Commission for Social Development. Se agenda for utfyllende informasjon.

Agenda: http://undesadspd.org/CommissionforSocialDevelopment/Sessions/2014.aspx

Søknadsskjema: https://docs.google.com/forms/d/1bPYeJecdXyjsk2_d25Pk1YQDKUWmYUoZglggvgEDDYk/viewform

Søknadsfrist: 24.november 2013 kl.23.59.

3. New York – 10-14.mars 2014, Commission on the Status of Women (CSW). Se agenda for utfyllende informasjon.

Agenda: http://www.unwomen.org/en/csw/csw59-2015

Søknadsskjema: https://docs.google.com/forms/d/1-o0RDGfJSG4QBRfDYe6qkA43qIysVi34rhI7h3O-gz8/viewform

Søknadsfrist: 1.desember 2013 kl.23.59.

4. New York – 7-11.april 2014, Commission on Population and Development. Se agenda for utfyllende informasjon.

Agenda: http://www.un.org/en/development/desa/population/commission/previous-sessions/2014/index.shtml

Søknadsskjema: https://docs.google.com/forms/d/1J3p02no5deuJ2-3bwSUAw6mtoDvGjHXI6FAKZmblyyo/viewform

Søknadsfrist: 14.desember 2013 kl.23.59.

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

1. Wien – 18-22.november 2013, Online Dispute Resolution. Se agenda for utfyllende informasjon.

Agenda: http://www.uncitral.org/uncitral/commission/working_groups/3Online_Dispute_Resolution.html

Søknadsskjema: https://docs.google.com/forms/d/17XWi6SW55ndb1035EPXQCvmEycra62NOgOFvtceSIM4/viewform

Søknadsfrist: 1.november kl.23.59.

2. Wien – 9-13.desember 2013, Electronic Commerce. Se agenda for utfyllende informasjon.

Agenda: http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/4Electronic_Commerce.html

Søknadsskjema: https://docs.google.com/forms/d/1-SdTUrJJ-DNEyyEOYCn3pvm8LB6–hZIuM2N6WCkW0o/viewform

Søknadsfrist: 10.november 2013 kl.23.59.

3. Wien – 16-20.desember, Insolvency Law. Se agenda for utfyllende informasjon.

Agenda: http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/5Insolvency.html

Søknadsskjema: https://docs.google.com/forms/d/1p-ZyvhWfJCwYS-dLCh-RcSwzZswY9Vq2B-pOcM6HOqo/viewform

Søknadsfrist: 10.november 2013 kl.23.59.

4. Wien – 2-6.desember, Security Interests. Se agenda for utfyllende informasjon.

Agenda: http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/6Security_Interests.html

Søknadsskjema: https://docs.google.com/forms/d/1kfgn57AThyphxJoU1gymEH9rd41EXrRtMzCgXk3W-vM/viewform

Søknadsfrist: 10.november 2013 kl.23.59.

World Intellectual Property Organization (WIPO)

Genève – 27-31.januar 2014, Standing Committee on the Law of Patents (SCP). Se agenda for utfyllende informasjon.

Agenda: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=30925

Søknadsskjema: https://docs.google.com/forms/d/1i7EbDbOe_enezPmdXjKkB3W1QCy10xOA4unhA97FlA4/viewform

Søknadsfrist: 24.november 2013 kl.23.59.

Les mer på om delegatene på http://www.elsa.org/delegations og ta gjerne kontakt på vpsc.bergen@elsa.no hvis du har spørsmål om det å være delegat, søknadsprosessen etc.!