Hva er delegations?

Vil du være på mailinglisten og få informasjon om nye slipp? Meld deg på ved å sende mail til vpsc.bergen@elsa.no!

993701_516675481746507_849687660_n-1ELSA Bergen gir deg muligheten til å reise som representant (delegat) for ELSA til møter i ulike organisasjoner. Betegnelsen ”Call for delegations” kommer av at det kommer flere slipp, ”calls”, hvert år som det er mulig å søke på.

Når man reiser som delegat får man en inngangsbillett til forskjellige møter som man deltar på. På møtene diskuteres juridisk relevante saker innenfor ulike temaer. Delegatene har observatørstatus, det vil si at man observerer det som blir sagt og ikke deltar aktivt på lik linje med møtets øvrige deltakere.

ELSA sender delegater til UNESCO, UNECOSOC, UN Human Rights Bodies, UNCITRAL, Council of Europe, WIPO og INTA. For mer informasjon om organisasjonene, se lenger ned på siden.

Hvorfor reise som delegat for ELSA? 

Å reise som delegat gir deg muligheten til å få relevant juridisk erfaring på et internasjonalt plan. Videre møter du jusstudenter og unge jurister fra andre land i Europa. I tillegg til å være en utrolig lærerik opplevelse gir det deg noe helt spesielt å putte på CV’en.

Når kan man søke?

Det kommer slipp fortløpende gjennom året. Følg med på her og på ELSA Bergen sin page på facebook for informasjon om nye slipp.

Du kan også kontakte VP S&C i ELSA Bergen, Maria, på vpsc.bergen@elsa.no dersom du ønsker å være på delegations-mailinglisten eller har andre spørsmål.

Hvem kan søke?

Alle ELSAs medlemmer kan søke. Studenter ved Juridisk Fakultet i Bergen er automatisk medlemmer av ELSA.

En gruppe på 1-5 personer totalt blir valgt ut hver gang. Ofte består gruppene utelukkende av delegater fra ulike land.

Frida Fostvedt som delegat for ELSA Norge
Frida fra ELSA Norge som delegat for ELSA International.

Hvordan søke?

Link til online søknadsskjemaer finns på her, samt via sakene på vår nyhetsside. Ved nye slipp legges all nødvendig informasjon ut på vår hjemmeside.

Ta kontakt med Maria på vpsc.bergen@elsa.no dersom du ønsker hjelp eller tips til å fylle ut din søknad.

Hva forventes av deg som delegat for ELSA?

At du:
1. Representerer organisasjonen ELSA på en ordentlig måte.
2. Setter deg inn i relevant juridisk bakgrunnsmateriale og deltar på møtene.
3. Skriver en rapport til ELSA International innen en måned etter endt reise (ca. 1 A4-side), samt fyller ut et spørsmålsark. Dette gis til VP S&C i ditt lokale styre.

944301_390233494422097_2088979042_n
ELSA delegasjon hos WIPO sommeren 2013

Praktisk informasjon:

Flybilletter og hotell/hostell bestilles selv. Delegatene vil få informasjon om hvor delegatene er anbefalt å bo, slik at alle delegatene fra samme gruppe kan bo samme sted dersom de ønsker det.

ELSA Bergen gir økonomisk støtte til de som velges ut. Ta kontakt med Maria for informasjon om hvordan du søker om støtte dersom du velges ut og hva støtten er på for studieåret 2014/15.

Ønsker du mer informasjon om tidligere møter, se Facebook pagen til ”ELSA Delegations” her.

Hvilke institusjoner kan man reise til?

UNESCO

UNESCO står for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Institusjonen ble opprettet for å skape et felles mål og samarbeid mellom ulike nasjoner innen disse områdene.

UNESCO driver nettverksbygging gjennom:

 •  Å arbeide for utdanning for alle.
 • Å bygge en felles forståelse for et kulturelt mangfold.
 • Vitenskapelig samarbeid mellom land.
 • Beskyttelse av ytringsfriheten.

Innen UNESCO sender ELSA delegater til:

 • Intergovernmental Bioethics Committee (IGBC).

UNECOSOC

UNECOSOC står for United Nations Economic and Social Council. Institusjonen jobber med verdens økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringer.

Innen UNECOSOC sender ELSA delegater til:

 • Commission on the Status of Women.
 •  Commission on Population and Development.
 •  Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters.
 •  Committee on the Rights of the Child.
 • Commission for Social Development.

UN Human Rights Bodies

Innen FN er det flere organer som jobber med menneskerettigheter. Organene bidrar til en universell forståelse av menneskeverdet. De har mandat fra det internasjonale samfunnet til å promotere og beskytte alle menneskeretter.

The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) retter sitt arbeid mot brudd på menneskerettighetene over hele verden. OHCHR identifiserer, fokuserer og utarbeider løsninger på dagens utfordringer i forbindelse med menneskerettighetene.

OHCHR gir også assistanse til nasjonale myndigheter, i form av ekspertise og opplæring, innen landenes rettssystemer, lovgivning, valgprosess og gjennomføring av menneskerettighetsstandarder.

Innen UN Human Rights Bodies sender ELSA delegater til:

 •  Human Rights Council.
 •  Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW).
 • Forum on Minorities Issues.
 • Forum on Business and Human Rights.

1395242_10153295315155456_1346223851_n

UNCITRAL

UNCITRAL står for United Nations Commission on International Trade Law. UNCITRAL er hovedorganet i FN innen internasjonal handelsrett. Det fokuserer spesielt på forretningsjuss («commercial law»).

Handel fører til raskere vekst, høyere levestandard og nye muligheter. For å øke disse mulighetene over hele verden har UNCITRAL utarbeidet rettferdige og harmoniserte regler for forretningsmessige transaksjoner. Reglene inkluderer blant annet:

 •  Konvensjoner, standardlover og regler som er akseptable over hele verden.
 •  Rettslige retningslinjer og anbefalinger med stor praktisk betydning.
 • Oppdatert informasjon om rettspraksis som tar sikte på en uniform forretningsjuss.
 • Teknisk assistanse til bruk i eventuelle lovendringsprosesser i de enkelte landene.
 • Regionale og nasjonale seminarer innen uniform forretningsjuss.

Innen UNCITRAL sender ELSA delegater til:

 • Working Group I: Micro, Small and Medium Entreprises.
 •  Working Group II: Arbitration and Conciliation.
 • Working Group III: Online Dispute Resolution.
 • Working Group IV: Electronic Commerce.
 • Working Group V: Insolvency Law.
 • Working Group VI: Security Interests.
 • Working Group on International Trade Law.

10339356_10154079183105346_5699277879024320932_o

Pernille fra ELSA Norge som delegat for ELSA International hos UNCITRAL i New York mai 2014.

Council of Europe

Europarådet består av medlemmer fra 47 land og ble stiftet 5.mai 1949. Rådet arbeider for å utvikle felles demokratiske prinsipper basert på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (og andre konvensjoner som beskytter individet) over hele Europa.

WIPO

WIPO står for ”The World Intellectual Property Organization” og er FNs institusjon for privat eiendom (patent, opphavsrett, varemerker, design etc). WIP ønsker gjennom sitt arbeid å stimulere innovasjon og kreativitet.

Innen WIPO sender ELSA delegater til:

 • Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR).
 • Standing Committee on the Law of Patents (SCP).
 •  Committee on Development and Intellectual Property (CDIP).
 • Intergovernmental Committee on Intellectual Property and genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC).
 • Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT).
 • Patent Cooperation Treaty (PCT) Working Group.

INTA

INTA (International Trademark Association) er et organ som jobber å støtte og fremme varemerker og privat eiendom som elementer i en rettferdig og effektiv handel.

I dag består INTA-nettverket av 5900 varemerkeeiere, profesjonelle og akademikere fra over 190 ulike land. Medlemmene av nettverket drar nytte av av organets forskning, regelutvikling, utdanning og opplæring.

INTAs hovedkvarter finner sted i New York, men organet har også kontorer i Shanghai, Brussel og Washington DC, samt representanter i Genève og Mumbai.

Noen vanlige spørsmål:

1. Hvor finner jeg informasjon om slippene og søknadsfrister?

På ELSAs offisielle hjemmeside, ELSA Bergen-pagen på facebook og på nyhetsside.

2. Må jeg ha studert flere år eller ha erfaring innen ELSA for å bli valgt ut?

Nei. Dersom du har hatt flere fag eller har erfaring fra ELSA vil dette være en fordel, men det er ikke et krav for å bli valgt ut.

3. Hvordan finner jeg ut om jeg har blitt valgt ut?

De som velges ut får en e-post med informasjon om dette. Det publiseres også på ELSA sine nettsider.

4. Hvor lang tid tar det fra søknadsfristen går ut til jeg får svar?

1 til 2 uker.

5. Er det mulig å trekke seg etter jeg har sendt inn søknad?

Ja, da må du sende mail til delegations@elsa.org og gi beskjed om at du ønsker å trekke søknaden din. Vi anbefaler likevel er helt sikre på at dere har lyst og mulighet før dere reiser, da dette er en tungvint ordning for de som arrangerer.

6. Kan jeg søke på flere calls?

Ja, men dette må du opplyse om i søknaden.

7. Hvem er det som velger ut delegatene?

ELSA International tar avgjørelsene, på bakgrunn av søknadene som kommer inn.