Generalforsamling H23

Det innkalles herved til høstens generalforsamling i ELSA Bergen.

Generalforsamlingen avholdes mandag den 13. november, klokken 16:15 i seminarrom 2 på Det juridiske fakultet, UiB.

Alle semesterregistrerte studenter ved Det juridiske fakultet i Bergen er automatisk medlemmer av ELSA Bergen og har dermed stemme-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen.

Sakspapirer blir publisert på MittUiB og ELSA Bergens nettsider senest én uke før generalforsamlingen. Kontakt generalsekretær Joakim Selnes Sævik på: secgen.bergen@no.elsa.org dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt på mail.

Saker til dagsorden og forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest to uker før arrangementet. Disse sendes til secgen.bergen@no.elsa.org innen mandag 30. oktober kl. 16:00.

Organisasjonens vedtekter er tilgjengelig på ELSA Bergen sine nettsider og på ELSAs side på MittUiB under “filer”.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta, enten du er aktiv eller ikke. Generalforsamlingen er en fin mulighet til å bli bedre kjent med ELSA Bergen og de aktivitetene vi har å tilby.

Vel møtt!

Varm hilsen:

Vilde, Joakim, Karoline, Sara, Johanne, Amalie, Sofie, Hanni, Rikke og Gina.

Styret i ELSA Bergen 2023/2024