ELSA Bergen på Dragefjellet

Generalforsamling V23

Det kalles herved inn til ordinær Generalforsamling for vårsemesteret 2023.

Alle styreverv, minus VP ALD, skal velges på nytt. Alle som ønsker å stille kan sende motivasjonsbrev til secgen.bergen@no.elsa.org innen mandag 22. mai kl. 23:59. Det vil også være mulig å stille benkeforslag under selve Generalforsamlingen.

Mer info om vervene kommer på ELSA Bergens kanaler på Facebook og Instagram.

Selve Generalforsamlingen vil avholdes tirsdag 30. mai kl. 16:15 i seminarrom 2 på Jussbygg 1. Sakspapirer publiseres senest én uke før, altså tirsdag 23. mai.

Vi gleder oss til å treffes og takker for et herlig år!

Styret i ELSA Bergen 2022/2023

Åshild, Victor, Marianne, Maria, Synne, Emma, Diana, Hermann, Mari Marte og Vilde