Generalforsamling våren 2020

Det innkalles herved til høstens generalforsamling i ELSA Bergen!

Sakspapirene finner du her: GF-pakke V20

Generalforsamlingen avholdes tirsdag den 26. mai klokken 18:15. Grunnet situasjonen vedrørende COVID-19 vil årets generalforsamling avholdes digitalt på Zoom. Alle studenter semesterregistrert ved Det juridiske fakultet i Bergen er automatisk medlemmer av ELSA Bergen og har dermed stemme-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal også behandle budsjett for neste studieår og eventuelle vedtektsendringer. Økonomiansvarlig Ingvill Gjerstad vil også redegjøre for foreløpig regnskap. Videre skal styret for studieåret 2020/2021 skal velges. Til hver posisjon vil Generalforsamlingens ordstyrer presentere kandidater som har gjort sitt kandidatur klart gjennom motivasjonsbrev vedlagt i GF-pakken. Det er likevel anledning til å stille uoppfordret (“benke”) til alle posisjonene. Det vil bli satt av tre minutter for å holde appell til hver kandidat, deretter ti minutter for spørsmål til kandidaten. Dersom du har spørsmål angående styrevervene, er det bare å ta kontakt. Spørsmål kan sendes til secgen.bergen@elsa.no

Sakspapirer blir publisert på Mitt UiB og ELSA Bergens nettsider senest én uke før generalforsamlingen. Kontakt generalsekretær Ingrid Marie Bondø på secgen.bergen@elsa.no dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt på mail.Saker til dagsorden og forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest to uker før arrangementet. Disse sendes til secgen.bergen@elsa.no innen tirsdag den 12. mai klokken 18:00. Organisasjonens vedtekter er tilgjengelig på ELSA Bergen sine nettsider og på ELSAs side på Mitt UiB under «filer».

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta, enten du er aktiv eller ikke. Generalforsamlingen er en fin mulighet til å bli bedre kjent med ELSA Bergen og hva slags aktiviteter vi tilbyr.

Vel møtt!

Hilsen

Vilde Serene, Ingrid Marie, Ingvill, Marit, Andrine, Marlen, Herman, Mathea og Sigrid.
Styret i ELSA Bergen 2019/2020