Foredrag med Gjermund Mathisen fra EFTA Surveillance Authority

ELSA Bergen arrangerer foredrag med Gjermund Mathisen fra EFTA Surveillance Authority (ESA) tirsdag 25.februar på juridisk fakultet i Bergen. Mathisen vil snakke om lovgivning og håndhevelse i EU og EØS.

Temaet vil illustreres ved utsendingsdirektivet (96/71/EF) og Verftssaken (sak E-2/11 STX/Rt. 2013 s. 258). Verftssaken vil bli brukt til å illustrere hvordan EU-direktiver blir en del av EØS-avtalen, hvordan de blir en del av norsk rett og hvordan rettighetene etter direktivet håndheves for nasjonale domstoler og EFTA-domstolen. Det vil også legges vekt på ESA og Kommisjonens arbeid.

Vi ønsker velkommen til foredrag!