Innkalling til vårens generalforsamling 2023

ELSA Tromsø innkaller til generalforsamling, jf. vedtektenes § 2-9. Den finner sted klokken 14:15 i AUD 6 på MH. Generalforsamlingen holdes i henhold til vedtektenes § 2-3. Innkallelsen er i tråd med vedtektenes § 2-4.

Å møte på generalforsamlingen er en flott mulighet til å bli bedre kjent med ELSA Tromsø, våre fantastiske medlemmer og de ulike aktivitetene vi tilbyr!

Under Generalforsamlingen skal vi gjennomgå styremedlemmenes
semesterrapporter, og godkjenne budsjett og regnskap. Under vårens
Generalforsamling skal vi også velge vervholdere for neste styreperiode! Som
medlemmer av ELSA Tromsø, kan alle jusstudenter ved UIT votere under valget. Underveis vil det bli servering av pizza og brus.

Medlemmer av ELSA Tromsø har stemme-, forslags- og talerett på generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 2-5. Som jusstudent ved UIT er du automatisk medlem av ELSA Tromsø.

Fristen for å sende inn motivasjonsbrev er utgått, men det vil være mulighet å stille
til verv under selve generalforsamlingen. Det forventes at mulige vervholdere
holder en kort appell før voteringen.

Dagsorden skal publiseres én uke før generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 2-4.

Har du andre spørsmål om generalforsamlingen de sendes til gensec.tromso@no.elsa.org.

GF-pakken finner dere vedlagt. Her finner dere blant annet dagsorden, forslag til vedtektsendringer og motivasjonsbrevene. https://docs.google.com/document/d/1kUxmyKOH8XRKE2-2C3Obj35bx575zQ-PL9dH6qLhvSI/edit?usp=sharing Les mer

Påmelding til introduksjonsmøtet til ELSA Tromsø Høsten 2021

Påmelding til introduksjonsmøtet med ELSA Tromsø høsten 2021

Manuduksjon i obligasjonsrett med SANDS

Idag avholder ELSA Tromsø manuduksjon i obligasjonsrett med Torbjørn Ingebrigtsen Grødahl og Espen Johannessen fra SANDS.

Klikk her for å se presentasjonen

 

Venteliste Legal English 2021

Ved spørsmål rundt skjemaet, ta kontakt med secgen.tromso@no.elsa.org

Vennligst velg et gyldig skjema

Påmelding til finalen i prosedyrekonkurransen!

For å kunne gjennomføre høstens finale i prosedyrekonkurransen og opprettholde smittevernsregler kreves det påmelding av publikum. Informasjonen vil kun bli brukt for å bistå UiT og Tromsø kommune ved eventuell smitte.

Påmelding for publikum til årets finale i prosedyrekonkurransen!