ELSA Tromsøs regionale prosedyrekonkurranse 2018 er unnagjort!

 

Av: Bjørn Aslak Juliussen, director for Prosedyrekonkurransen.

Prosedyrekonkurransen har blitt et fast innslag i høstsemesteret, der fakultetets studenter får være vitne til tre spennende runder hvor materiell jus, prosedyreteknikk og deltakerlagenes evner til å overbevise dommerne står i fokus.

Dommerpanelet i finalen bestod av:

Jørn Normann, partner og advokat i advokatfirmaet Rønning-Hansen.

Espen Johannessen, partner i advokatfirmaet SANDS Steenstrup Stordrange.

Sidsel Sund Olsen, dommer i Nord Troms tingrett

Lena Lauritsen Bendiksen, dekan ved det juridiske fakultet, UiT.

Jens Edvin Skoghøy, professor ved det juridiske fakultet, UiT. I tradisjon tro var Skoghøy rettens formann.

De to deltagerlagene prosederte i auditorium 1 på UiT fredag 26. oktober. Saksøker, foreningen for Løkfjordens venner, var representert ved Sylvia Helene Lind og Ingrid Johansen fra 2. avdeling, mens saksøkte, Staten ved Klima- og miljødepartementet, var representert ved prosessfullmektiger Benedicte Røed Gjertsen og Tonje Eikaas Nygård – begge fra 2. avdeling. Vi i ELSA Tromsø setter stor pris på deltakernes innsats i konkurransen.

 

 

 

 

 

 

 

Dommerpanelet kom til et enstemmig resultat, og det var saksøkerlaget som stakk av med seieren. Sylvia Helene Lind og Ingrid Johansen vant 15 000 kroner og representerer det juridiske fakultet, UiT i den nasjonale finalen som arrangeres på nyåret.

Det var imidlertid Benedicte Røed Gjertsen som ble utmerket med den individuelle utmerkelsen, «Beste prosederer».

På kvelden ble det i tradisjon tro arrangert bankett for deltagerlag, finaledommerne og andre bidragsytere på Compagniet. Det var en stor suksess.

Tusen takk til alle som har bidratt til årets konkurranse! Takk til jurister fra næringslivet og ved det juridiske fakultet, UiT, som har stilt opp som dommere til de muntlige rundene. Vi setter stor pris på jurister som har bidratt med faktum til de enkelte rundene. Vi ønsker i tillegg å rette en stor takk til alle veiledere i årets prosedyrekonkurranse. Deres frivillige innsats setter både deltagerlagene og vi i ELSA Tromsø stor pris på. Gratulerer til veilederne Ida Haro, advokatfullmektig i SANDS, og Anna-Maria Feodoroff, advokatfullmektig i Haagensen & Bakkelund AS, for å ha deres deltagerlag i årets finale.

Takk til vår hovedsamarbeidspartner SANDS – Advokatfirmaet Steenstrup og Stordrange og samarbeidspartner for prosedyrekonkurransen Advokatforeningen.

Kvartfinale i prosedyrekonkurransen!

Av: Bjørn Aslak Juliussen, director for prosedyrekonkurransen.

Kvartfinalene av ELSA Tromsøs regionale prosedyrekonkurranse 2018 er unnagjort! Prosedyrekonkurransen har blitt et fast innslag i høstsemesteret, der fakultetets studenter får være vitne til tre spennende runder hvor materiell jus, prosedyreteknikk og deltakerlagenes evner til å overbevise dommerne står i fokus.

Åtte deltagerlag prosederte i rettssalen fredag 28. september. Det var deltagerlag fra 1.-3. avdeling, hvor antall deltagere på hvert lag varierte fra én til t0 personer. Vi i ELSA Tromsø setter stor pris på deltakernes innsats i konkurransen. Alle fire rundene var jevne og spennende å følge for de som satt og så på.

Første runde

Saksøker: Tonje Eikaas Nygård og Benedicte Røed Gjertsen (2. avd)

Saksøkte: Espen Hanssen og Ivar Wammer (1.avd)

I første runde var det saksøker som gikk videre til semifinalen. Benedicte Røed Gjertsen ble kåret til rundens og kvartfinalens beste prosederer. ELSA Tromsø gratulerer.

 

Andre runde

Saksøker: Daniel Hansen (3.avd)

Saksøkte: Tuva Kriznik Sørensen og Kristin Min Halden Leistad (3.avd).

I andre runde var det saksøkte som trakk det lengste strået. Det skal imidlertid bemerkes at det var dissens 2:1 i dommerpanelet. Tuva Kriznik Sørensen ble kåret til rundes beste prosederer. Gratulerer.

Tredje runde

Saksøker: Jan Helge Brask Pedersen (3.avd)

Saksøkte: Eirik Myrnes Kadelburger (3.avd)

I tredje runde var det saksøkte som ble kåret til det beste laget av dommerpanelet. Det var dissens 2:1 i dommerpanelet. Eirik Myrnes Kadelburger ble også kåret til rundens beste prosederer. Vi gratulerer.

Fjerde runde

Saksøker: John Clemet Jonassen (2.avd)

Saksøkte: Ingrid Emilie Johansen og Sylvia Helene Lind (2.avd)

I fjerde og siste runde var det saksøkte som vant. Ingrid Emilie Johansen ble kåret til rundens beste prosederer.

Dommerpanelet i kvartfinalen bestod av:

– Advokat i NHO Arktis Sigurd Tapio Kinge

– Advokatfullmektig i Linnet og CO Mina Lundby Michaelsen

– Advokat i Rekve Pleym Ingjerd Meling

Ingjerd Meling var rettens administrator.

Vi ønsker å takke dommerne for å dedikere størstedelen av sin arbeidsdag til dette formålet!

Tusen takk for sponsede publikumspremier fra Akademika Tromsø, Cappelen Damm Akademisk, Universitetsforlaget, Papian AS og Calax forlag, Emmas drømmekjøkken, Hildr gastrobar, Aurora kino Fokus IKS og Bærbar juice. Tusen takk til vår hovedsamarbeidspartner SANDS – Advokatfirmaet Steenstrup og Stordrange og samarbeidspartner for prosedyrekonkurransen Advokatforeningen.

Torsdag 11. oktober er det semifinale, vel møtt!

 

STILLINGSUTLYSNING – ELSA TROMSØ

S&C Seminars & Conferences –        

S&C er et av ELSAs tre nøkkelområder, og omhandler konferanser, seminar, forelesninger, manduksjoner, debatter, delegasjoner og studieturer i regi av ELSA Tromsø.

Mer info om S&C; https://elsa.no/tromso/aktiviteter/sc/

Nå skal det opprettes en «Seminar & Aktuelt» gruppe under S&C, som har hovedansvar for planlegging og gjennomføring av det faglige påfyllet vi tilbyr studentene, og vi håper at du vil søke!

I denne gruppen er det behov for følgende stillinger; (les stillingsbeskrivelse for detaljert info)

  • Director (Leder) for Seminar og Aktueltgruppen
  • Nestleder, Seminar og Aktueltgruppen
  • Fagansvarlige – 3-6 stillinger.

 

Å være aktivt medlem i ELSA er kjempesosialt, lærerikt, og gir deg mange muligheter som jusstudent. Det som er spennende med S&C er at man ikke er låst til bare en ting, oppgavene er vidstrekkende, og man kan komme med helt nye ideer for å bidra til bedre fagmiljø for jusstudentene. Formålet med å opprette denne «Seminar og aktuelt-gruppen» under S&C er nettopp at flere hoder gir bedre ideer, i et verv hvor det er mange muligheter og få begrensninger!

Alle vervene samarbeider og følges opp av overordnet ansvarlig, Vice President S&C.

Du får også personlig attest fra Vice President S&C ved endt styreperiode, som ser bra ut på CV’en. I tillegg er det sosialt, du blir kjent med andre aktive Elsa medlemmer og er en perfekt mulighet for deg som vil bli mer engasjert i Elsa, og kanskje tenker å søke til styret neste år?

 

Alle aktive medlemmer i Elsa har også muligheten til å bli med på Landsmøte med alle lokalgruppene i Elsa Norge, samt internasjonale møter rundt i Europa med lokale, nasjonale og internasjonale Elsa-grupper og styrer, dette er kjempespennende og givende både sosialt og faglig.

 

Send en kort søknad med informasjon om deg selv, hvilken stilling du søker på (les stillingsbeskrivelse) til vpsc.tromso@elsa.no . Søknadsfrist 4.oktober 23:59.

Bare ta kontakt ved spørsmål!

 

Seminar- og aktueltgruppen (S&C) – Stillingsbeskrivelser

Søknadsfrist: 4. oktober 23:59.

 

Leder – Seminar og Aktuelt (S&C): Har det overordnede ansvaret for gruppens arrangementer. Ansvarlig for å lede møter med resten av planleggingsgruppa, samt sende ut agenda i forkant av møtet. Leder må sørge for at gruppen får i gang diskusjoner og idemyldring og at det blir laget en plan gjennom året. Leder og nestleder sammen bestemmer hvem som skal være ansvarlig for de forskjellige arrangementene. Hvert arrangement må ha en (eller flere) ansvarlige. Leder skal være tilgjengelig for gruppen hele veien, samt sjekke at ting blir gjort. Dette har dere primært møtene til, men det kan være nødvendig å ta kontakt utenom møtene. Leder skal være oppmuntrende og motiverende overfor gruppens aktive medlemmer, samt jobbe med rekruttering underveis i året. Lederen har også det overordnet ansvaret for gruppens økonomiske situasjon. Må også rapportere løpende til Vice President S&C om gruppens aktiviteter. Ta kontakt med vpsc.tromso@elsa.no ved spørsmål.

 

Nestleder – Seminar og Aktueltgruppen (S&C): Nestleder skal assistere leder der det er nødvendig. Arbeidsfordelingen innad bestemmer de sammen. Lede møtene dersom leder ikke har mulighet til å komme. Nestleder er ansvarlig for det sosiale i gruppen; arrangering av middag, vors osv. Nestleder kan være ansvarlig for arrangementer dersom det er ønskelig. Ta kontakt med vpsc.tromso@elsa.no ved spørsmål.

 

Faglig ansvarlig – 3-6 stillinger – Seminar og Aktueltgruppen (S&C):

Faglig ansvarlig har ansvar for å arrangere faglige arrangementer, som forelesninger, debatter, seminarer, juridisk fagbad, besøk til institusjoner m.m. De faglige ansvarlige har sammen ansvaret for planleggingsprosessen (tidspunkt, dato, tema) og det praktiske rundt arrangementene (ta imot påmeldinger, oppmøte). Den ansvarlige må holde resten av gruppen oppdatert og for øvrig fungere som et aktivt medlem av gruppen, samt møte opp og bidra på de ulike arrangementene.  De ansvarlige blir gruppens ansikt utad, og kan fordele seg imellom hvem som har ansvar for å bidra på de ulike arrangementene, stå på stands, forberede informasjon og liknende. Ta kontakt med vpsc.tromso@elsa.no ved spørsmål.

Intervju med Trond Walmsnæss Wehn, tidligere vinner av regional Prosedyrekonkurranse

Trond Walmsnæss Wehn, Advokat, Advokatfirmaet Ness Lundin DA.

Deltaker i ELSA nasjonale prosedyrekonkurranse i 2007.

Hvor jobber du nå og hva holder du på med?

Jeg jobber med personskaderett, hovedsakelig med spørsmål om erstatningsutmåling etter ulykker, vold, feiloperasjoner mv. Det innebærer at man til enhver tid håndterer mange saker og at man jevnlig går i retten.

På hvilken måte føler du at prosedyrekonkurransen hjalp deg videre på studiet?

Prosedyrekonkurransen ga meg trening i å finne de gode juridiske argumentene i et faktum, og den lærte å meg å presentere argumentene på en muntlig og god måte. Særlig lærte jeg betydningen av en god disposisjon og stikkord i manus. Det var flott å få tett oppfølgning fra en erfaren advokat i et stort firma som tok seg tid til å høre våre prøveprosedyrer igjen og igjen. Min faglig sett morsomste måned på jussen! Og den åpnet for praksisopphold senere, som igjen åpnet nye dører.

Anbefaler du studentene å melde seg på ELSAs prosedyrekonkurranse?

Ja.

 

 

 

Påmelding til ELSA Tromsøs undergrupper.