Generalforsamling vår 2017

Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens § 7.
Generalforsamlingen avholdes torsdag 30. mars kl. 14.15 i AUD 2.

GF-pakken med sakspapirer kan du lese her.

Styret skal blant annet informere generalforsamlingen om ELSA Tromsøs aktivitet hittil i perioden, foreløpig regnskap for 2016/2017 skal godkjennes og budsjett for 2017/2018 skal vedtas. Det skal i tillegg velges et helt nytt styre og directors. Alle verv er på valg, og du kan stille til følgende verv:

 • President
 • Secretary General
 • Treasurer
 • Vice President for Marketing
 • Vice President for Academic Activities
 • Vice President for Seminars & Conferences
 • Vice President for Student Trainee Exchange Programme
 • Director for Arbeidslivsdagen
 • Director for Forhandlingskonkurransen
 • Director for Prosedyrekonkurransen
 • Director for Studieturer
 • Social Director

Det vil bli servert kaffe og boller.

Alle studenter ved Det juridiske fakultet i Tromsø har stemme-, forslags-, og talerett på Generalforsamlingen, jf. vedtektens § 9.

Det er bare å ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål. Henvendelser rettes til secgen.tromso@elsa.no.

Med vennlig hilsen Styret i ELSA Tromsø 2016/2017.