Traineestillinger for jusstudenter ved UiT

ELSA tilbyr et hav av traineeships som gir deg som student en unik mulighet til å få internasjonal erfaring som er relevant for fremtiden. Vi har traineeships innen flere fagområder, så det finnes mange muligheter. Her er noen som kan passe for deg som er student ved UiT.

Enkelte av traineeshipsene krever ”general” kunnskap i fag vi ikke tilbyr her ved UiT. ”General” er likevel et kunnskapsnivå det er mulig å lese seg opp på.

 

For 2. avdeling og opp;

For 3. avdeling og opp;

For 4. avdeling og opp;

For 5. avdeling og opp;

 

Vil likevel minne på at de studentene som har erfaring fra fag vi ikke tilbyr ved UiT, eventuelt har gode kunnskaper i et språk som ikke er vanlig i Norge, til å ta en ekstra kikk på de andre traineeshippene som ligger på step.elsa.org, eventuelt ta kontakt med VP STEP på vpstep.tromso@elsa.no så kan vi sammen prøve å finne et traineeship som passer deg!

ELSA Tromsø lyser ut flere stillinger!

ELSA Tromsø lyser ut flere stillinger innen Marketing og Academic Activities. Søknadsfristen er 6.november og alle søknader sendes til mail-adressene oppgitt under hver stilling. Dette er en super mulighet for alle som ønsker å engasjere seg mer i ELSA og ønsker noe juss-relatert å drive med ved siden av studiet. Arbeidet ELSA driver med er gøy og lærerikt, så vi oppfordrer alle til å søke.


1. Markedsføringsassistent    

Som markedsføringsassistent  er  din  jobb  å  bistå VP Marketing med  markedsføringen  av  ELSA Tromsø. I løpet av hvert år arrangeres det mange arrangementer i regi av ELSA. Markedsføringen er veldig viktig for å få studentene og andre til å se hva vi driver med og hvordan de kan delta på det vi arrangerer. Som assistent vil dine hovedoppgaver være å hjelpe markedsføringsansvarlig med det som måtte behøves.
Arbeidsoppgavene vil innebære å

 • Oppdatere Instagrambrukeren til ELSA Tromsø under arrangementer(live-reporting)
 • Hjelpe til med distribusjon av markedsføringsmateriale
 • Hente markedsføringsmateriell fra Informasjonen
 • Komme med ideer og ta del i diskusjon om hvordan vi kan markedsføre ELSA Tromsø på best mulig måte

Om du har erfaring med foto/design er dette flott, men ikke noe krav. Eventuell nødvendig opplæring vil bli gitt. Om du har nærmere spørsmål om stillingen ta kontakt med Ingvild Olsen Gaarden på marketing.tromso@elsa.no – søknad sendes også hit.

 

2. Organisatorisk ansvarlig ved Forhandlingskonkurransen
Arbeidsoppgaver vil innebære å

 • Støtte opp om organiseringsprosessen med hovedfokus på selve gjennomføringen av konkurransen

3. Markedsføringsansvarlig ved Forhandlingskonkurransen
Arbeidsoppgaver vil innebære å

 • Støtte opp og utarbeide markedsføringsplan. Arbeide med smarte løsninger for markedsføring av konkurransen i fokus»

Begge stillinger jobber generelt med forhandlingskonkurransen men har hvert sitt hovedfokusfelt. For nærmere spørsmål om stillingene ta kontakt med Jørgen Bunk Olsen på directorfk.tromso@elsa.no – søknad sendes også hit.

 

4. Personlig assistent for Director for Prosedyrekonkurransen
Det opprettes en understilling i forbindelse med ELSA Tromsøs regionale prosedyrekonkurranse. Personen vil bistå Director for Prosedyrekonkurransen med promotering av konkurranse og det organisatoriske arbeidet knyttet til gjennomføring av konkurransen. Ettersom prosedyrekonkurransen for studieåret 2017/18 er gjennomført, vil vervet by på begrenset med arbeid. Det vil i all hovedsak bli jobbet med å organisere neste års prosedyrekonkurranse. Stillingen vil være aktuell for den som

 • Ønsker å få et nærmere innblikk i alt arbeidet som ligger bak prosedyrekonkurransen og generelt om ELSA Tromsø.
 • Vurderer å stille til verv i ELSA Tromsø på generalforsamling til studieåret 2018/19.
 • Bidra i forberedelsene til neste års prosedyrekonkurranse.

Hva ser vi etter?

 • En som jobber godt sammen med andre.
 • Er lysten på å bli bedre kjent med styret i ELSA Tromsø og det arbeidet vi gjør.
 • Er strukturert i sitt arbeid.

Spørsmål om stillingen sendes til Bendik Midtkandal på directorpk.tromso@elsa.no – søknad sendes også hit.


5. Ansvarlig for ALD magasinet (AA)

ALD magasinet inneholder annonser fra en del av aktørene som deltar på ALD, og ulike innlegg. Som ansvarlig for dette magasinet vil mesteparten av jobben være å finne personer som kan skrive innleggene.

6. Standansvarlig på ALD (AA)

 1. Personen som er standansvarlig vil ha hovedansvaret for å planlegge hvor standene skal stå, og se til at dette gjennomføres på selve dagen. Dette inkluderer også intervjurommene.

Ved spørsmål om ALD-stillingene ta kontakt med Sigrid Haanes Marton på ald.tromso@elsa.no – søknad sendes også hit.

ELSA Tromsøs regionale prosedyrekonkurranse 2017 er unnagjort!

Av: Bendik Midtkandal, Director for Prosedyrekonkurransen 

Prosedyrekonkurransen har blitt et fast innslag i høstsemesteret, der fakultetets studenter får være vitne til tre spennende runder hvor materiell jus, prosedyreteknikk og deltakerlagenes evner til å overbevise dommerne står i fokus.

Dommerpanelet i finalen bestod av:

 • Jørn Normann, partner og advokat i advokatfirmaet Rønning-Hansen.
 • Kristine Alteren, advokat i advokatfirmaet SANDS Steenstrup Stordrange.
 • Arild O. Eidesen, lagmann i Hålogaland Lagmannsrett.
 • Lena Lauritsen Bendiksen, professor ved det juridiske fakultet, UiT.
 • Jens Edvin Skoghøy, professor ved det juridiske fakultet, UiT. I tradisjon tro var Skoghøy rettens formann.

De to deltagerlagene prosederte i auditorium 2 på UiT fredag 27. oktober. Saksøker var representert ved Marcus Nicolay Lyngstad fra 3. avdeling, mens saksøktes prosessfullmektiger var Tuva Kriznik Sørensen og Vetle Seierstad – begge fra 2. avdeling. Vi i ELSA Tromsø setter stor pris på deltakernes innsats i konkurransen.

Dommerpanelet var uenig om hvem som skulle stikke av ved seieren i årets prosedyrekonkurranse (dissens 3-2), men det var Marcus Nicolay Lyngstad som trakk det lengste strået. Lyngstad stakk av med kr. 15 000 i premier, samt muligheten til å ta et spesialfag i prosedyre på 5. avdeling. Vi ønsker også vinneren lykke til i den nasjonale finalen i prosedyrekonkurransen som avholdes utpå nyåret.

Det var imidlertid Vetle Seierstad som stakk av med den individuelle utmerkelsen «Beste prosederer»; gratulerer!

På kvelden ble det i tradisjon tro arrangert bankett for deltagerlag, hovedsponsor SANDS og finaledommerne på Compagniet. Det var en stor suksess.

Tusen takk til alle som har bidratt til årets konkurranse! Takk til jurister fra næringslivet og ved det juridiske fakultet, UiT, som har stilt opp som dommere til de muntlige rundene. Vi setter stor pris på jurister som har bidratt med faktum til de enkelte rundene. Vi ønsker i tillegg å rette en stor takk til alle veiledere i årets prosedyrekonkurranse. Deres frivillige innsats setter både deltagerlagene og vi i ELSA Tromsø stor pris på. Gratulerer til veilederne Tord Pedersen, universitetslektor ved UiT, og Risten Inga Henriksen, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Bakke, for å ha deres deltagerlag i årets finale. 🙂

Takk til vår hovedsamarbeidspartner SANDS – Advokatfirmaet Steenstrup og Stordrange og samarbeidspartner for prosedyrekonkurransen Advokatforeningen. I tillegg setter vi pris på de bøker Akademika ga oss til loddtrekning.

 

Semifinalene av ELSA Tromsøs regionale prosedyrekonkurranse 2017 er unnagjort!

Av: Bendik Midtkandal, Director for Prosedyrekonkurransen 

Prosedyrekonkurransen har blitt et fast innslag i høstsemesteret, der fakultetets studenter får være vitne til tre spennende runder hvor materiell jus, prosedyreteknikk og deltakerlagenes evner til å overbevise dommerne står i fokus.

Fire deltagerlag prosederte i rettssalen tirsdag 10. oktober. Det var deltagerlag fra 2. og 3. avdeling, hvor antall deltagere på hvert lag varierte fra én til tre personer. Vi i ELSA Tromsø setter stor pris på deltakernes innsats i konkurransen. Begge rundene var jevne og spennende å følge for de som satt og så på!

Første runde
Saksøker: Tuva Kriznik Sørensen og Vetle Seierstad

Saksøkte: Linn Viksund, Hanna Elise Sagen og Karianne Reinholdtsen

I første runde var det saksøker som gikk videre til finalen.

Andre runde
Saksøker: Marcus Nicolay Lyngstad

Saksøkte: Crystal Ho-Yee Lam, Øyvind Grindberg Helseth og Sondre Leiros Bendiksen

I andre runde var det igjen saksøker som trakk det lengste strået. Marcus Nicolay Lyngstad ble i tillegg kåret til beste prosederer samlet sett i semifinalen; gratulerer!

Dommerpanelet i kvartfinalen bestod av:
– Universitetslektor ved det juridiske fakultet, UiT, Kristine Helen Korsnes – rettens formann
– Stipendiat ved det juridiske fakultet, UiT, Bjørn Løtveit
– Stipendiat ved det juridiske fakultet, UiT, Sverre Magnus Bergslid Salvesen

Vi ønsker å takke dommerne for å dedikere størstedelen av sin arbeidsdag til dette formålet! I tillegg ønsker vi å takke Stig Eidissen, stipendiat ved det juridiske fakultet, UiT, for et spennende faktum.

Takk til vår hovedsamarbeidspartner SANDS – Advokatfirmaet Steenstrup og Stordrange og samarbeidspartner for prosedyrekonkurransen Advokatforeningen. I tillegg setter vi pris på de bøker Akademika ga oss til loddtrekning.

Fredag 27. oktober er det finale, vel møtt!

 

Samarbeidspartner for Prosedyrekonkurransen er Advokatforeningen

Vår hovedsamarbeidspartner er SANDS – Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange

Kvartfinalene av ELSA Tromsøs regionale prosedyrekonkurranse 2017 er unnagjort!

Av: Bendik Midtkandal, Director for Prosedyrekonkurransen

Prosedyrekonkurransen har blitt et fast innslag i høstsemesteret, der fakultetets studenter får være vitne til tre spennende runder hvor materiell jus, prosedyreteknikk og deltakerlagenes evner til å overbevise dommerne står i fokus.

Åtte deltagerlag prosederte i rettssalen fredag 29. september. Det var deltagerlag fra 1.-3. avdeling, hvor antall deltagere på hvert lag varierte fra én til tre personer. Vi i ELSA Tromsø setter stor pris på deltakernes innsats i konkurransen. Alle fire rundene var jevne og spennende å følge for de som satt og så på!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første runde

Saksøker: Vebjørn Valle Grunnvoll, Emma Ovesen og Islem Bay

Saksøkte: Tuva Kriznik Sørensen og Vetle Seierstad

I første runde var det saksøkte som gikk videre til semifinalen. Det skal imidlertid bemerkes at det var dissens i dommerpanelet.

Andre runde

Saksøker: Andre Uttakleiv, Alexander Martinsen og Vetle Rød Hansen

Saksøkte: Marcus Nicolay Lyngstad

I andre runde var det igjen saksøkte som trakk det lengste strået.

Tredje runde

Saksøker: Linn Viksund, Hanna Elise Sagen og Karianne Reinholdtsen

Saksøkte: John Clemet Jonassen

I tredje runde var det saksøker som ble kåret til det beste laget av dommerpanelet. Karianne Reinholdtsen ble også kåret til beste prosederer samlet sett i kvartfinalen; gratulerer!

Fjerde runde

Saksøker: Siw-Kristin Johnsen Opdahl og Vilde Dyb

Saksøkte: Crystal Ho-Yee Lam, Øyvind Grindberg Helseth og Sondre Leiros Bendiksen

I fjerde og siste runde var det saksøkte som vant.

 

Dommerpanelet i kvartfinalen bestod av:
– Advokat/manager i PWC Sigurd Tapio Kinge
– Advokat i Linnet og CO Birte Hansen Nordgård
– Advokat i Rekve Pleym Ingjerd Meling Rosslund

Vi ønsker å takke dommerne for å dedikere størstedelen av sin arbeidsdag til dette formålet!

 

Takk til vår hovedsamarbeidspartner SANDS – Advokatfirmaet Steenstrup og Stordrange og samarbeidspartner for prosedyrekonkurransen Advokatforeningen. I tillegg setter vi pris på de bøker Akademika ga oss til loddtrekning.

Tirsdag 10. oktober er det semifinale, vel møtt!
Faktum til semifinalen finner du her