ELSA Tromsøs regionale prosedyrekonkurranse 2017 er unnagjort!

Av: Bendik Midtkandal, Director for Prosedyrekonkurransen 

Prosedyrekonkurransen har blitt et fast innslag i høstsemesteret, der fakultetets studenter får være vitne til tre spennende runder hvor materiell jus, prosedyreteknikk og deltakerlagenes evner til å overbevise dommerne står i fokus.

Dommerpanelet i finalen bestod av:

  • Jørn Normann, partner og advokat i advokatfirmaet Rønning-Hansen.
  • Kristine Alteren, advokat i advokatfirmaet SANDS Steenstrup Stordrange.
  • Arild O. Eidesen, lagmann i Hålogaland Lagmannsrett.
  • Lena Lauritsen Bendiksen, professor ved det juridiske fakultet, UiT.
  • Jens Edvin Skoghøy, professor ved det juridiske fakultet, UiT. I tradisjon tro var Skoghøy rettens formann.

De to deltagerlagene prosederte i auditorium 2 på UiT fredag 27. oktober. Saksøker var representert ved Marcus Nicolay Lyngstad fra 3. avdeling, mens saksøktes prosessfullmektiger var Tuva Kriznik Sørensen og Vetle Seierstad – begge fra 2. avdeling. Vi i ELSA Tromsø setter stor pris på deltakernes innsats i konkurransen.

Dommerpanelet var uenig om hvem som skulle stikke av ved seieren i årets prosedyrekonkurranse (dissens 3-2), men det var Marcus Nicolay Lyngstad som trakk det lengste strået. Lyngstad stakk av med kr. 15 000 i premier, samt muligheten til å ta et spesialfag i prosedyre på 5. avdeling. Vi ønsker også vinneren lykke til i den nasjonale finalen i prosedyrekonkurransen som avholdes utpå nyåret.

Det var imidlertid Vetle Seierstad som stakk av med den individuelle utmerkelsen «Beste prosederer»; gratulerer!

På kvelden ble det i tradisjon tro arrangert bankett for deltagerlag, hovedsponsor SANDS og finaledommerne på Compagniet. Det var en stor suksess.

Tusen takk til alle som har bidratt til årets konkurranse! Takk til jurister fra næringslivet og ved det juridiske fakultet, UiT, som har stilt opp som dommere til de muntlige rundene. Vi setter stor pris på jurister som har bidratt med faktum til de enkelte rundene. Vi ønsker i tillegg å rette en stor takk til alle veiledere i årets prosedyrekonkurranse. Deres frivillige innsats setter både deltagerlagene og vi i ELSA Tromsø stor pris på. Gratulerer til veilederne Tord Pedersen, universitetslektor ved UiT, og Risten Inga Henriksen, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Bakke, for å ha deres deltagerlag i årets finale. 🙂

Takk til vår hovedsamarbeidspartner SANDS – Advokatfirmaet Steenstrup og Stordrange og samarbeidspartner for prosedyrekonkurransen Advokatforeningen. I tillegg setter vi pris på de bøker Akademika ga oss til loddtrekning.